Evenementenfonds Houten

Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend is? Dat bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen.

Voor evenementen die plaatsvinden in 2022 zijn de aanvraagdeadlines als volgt:

 • 1 november 2021 
 • 1 april 2022

In totaal is er voor het jaar 2021 een bedrag van € 25.000.- beschikbaar. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de twee subsidietranches.

Bekijk hier de regeling (pdf, 249 KB).

Hoe werkt het? 

 • Uiterlijk 2 weken na de deadline voor het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd.
 • Wij vragen u in een korte presentatie uw aanvraag toe te lichten.
 • De schriftelijke aanvraag en de presentatie worden als één geheel door de toetsingscommissie beoordeeld.
 • Uiterlijk 4 weken na de indieningsdeadline neemt het college een besluit.
Aanvraag evenementenfonds

De korte presentaties zullen online plaatsvinden op dinsdag 9 november tussen 10.30 en 12.00.   U ontvangt hiervoor per mail een link.

In de regeling Evenementenfonds Houten (pdf, 249 KB) leest u:

 • Wie gebruik kan maken van deze regeling;
 • Welke evenementen in aanmerking komen voor een bijdrage; 
 • Op basis van welke normen de aanvragen wordt getoetst.

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

 • Een oprichtingsakte van de rechtspersoon (bij een nieuw evenement);
 • De statuten (bij een nieuw evenement);
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar;
 • De jaarrekening met balans van het voorgaande jaar;
 • Een uittreksel van de KvK;
 • Een activiteitenplan van het evenement;
 • Een planning;
 • Een begroting op hoofdlijnen; (zie voorbeeld) (pdf, 179 KB)
 • Een onderbouwing van uw egalisatie- en/of bestemmingsreserves.