Evenementenfonds Houten

Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend is? Dat bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen.

Voor evenementen die plaatsvinden in 2023 zijn de aanvraagdeadlines als volgt:

 • 15 maart 2023
 • 1 oktober 2023 

In totaal is er voor het jaar 2023 een bedrag van € 53.137,- beschikbaar. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de twee subsidietranches.

Bekijk hier de regeling (pdf, 249 KB).

 • Uiterlijk 2 weken na de deadline voor het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd.
 • Wij vragen u in een korte presentatie uw aanvraag toe te lichten.
 • De schriftelijke aanvraag en de presentatie worden als één geheel door de toetsingscommissie beoordeeld.
 • Uiterlijk 4 weken na de indieningsdeadline neemt het college een besluit.

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

 • Een oprichtingsakte van de rechtspersoon (bij een nieuw evenement);
 • De statuten (bij een nieuw evenement);
 • Het jaarverslag van het voorgaande jaar;
 • De jaarrekening met balans van het voorgaande jaar;
 • Een uittreksel van de KvK;
 • Een activiteitenplan van het evenement;
 • Een planning;
 • Een begroting op hoofdlijnen;
 • Een onderbouwing van uw egalisatie- en/of bestemmingsreserves.
1