Subsidie afkoppelen regenwater van riool

U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp op het riool. U vangt dan zelf het regenwater op in uw tuin via een ondergrondse infiltratievoorziening. Het opgevangen regenwater zakt vanuit de ondergrondse infiltratievoorziening de grond in.

Voordelen:

 • Ongeveer 80% van de jaarlijkse neerslag blijft lokaal en vult het grondwater of oppervlaktewater aan.
 • Het riool en de gemalen worden minder belast.
 • Minder kans op  wateroverlast bij hevige neerslag. 
 • U draagt bij aan de “sponswerking” van de stad, regenwater vasthouden om te benutten in droge periodes.

Check in welke wijk u woont

U kunt alleen subsidie aanvragen als uw bestaande pand  (en eventuele bijgebouwen) is aangesloten op het gemengde riool. In de kernen Houten en ’t Goy ligt vrijwel overal gemengde riolering, de wijken waar dat niet het geval is vallen buiten de regeling. Als u niet zeker weet of u op een gemengd riool bent aangesloten neem contact op via riolering@houten.nl;

Aanvragen

U vraagt voor uitvoering van de werkzaamheden subsidie aan. Wanneer uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd ontvangt u een beschikking met bestedingsverklaring en kunt u aan de slag. De aanvraag dient u in via het aanvraagformulier “afkoppelen regenwater (pdf, 60 KB)” .

Hoe het werkt

 • De gemeente behandelt aanvragen totdat het jaarbudget op is. Aanvragen die niet meer passen binnen het jaarbudget schuiven door naar het volgende jaar tot het volledige beschikbare budget op is.
 • Als de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden, hoort u binnen 6 weken of u subsidie ontvangt

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor panden  die nu zijn aangesloten op de gemengde riolering.
 • U bent eigenaar van het pand en het perceel waar de regenpijp zich bevindt. U kunt geen subsidie aanvragen zonder regenpijp.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart en nog niet afgerond. Bij uw aanvraag zit een foto van de huidige situatie.
 • Het oppervlakte van het dak dat wordt afgekoppeld is minimaal 20 m². Bij de meeste huizen is dit de oppervlakte van het dak aan de voor- of achterkant.
 • U ontvangt subsidie voor het afgekoppelde aantal m², dat was aangesloten op de regenpijp.
 • Het regenwater van het dak voert u af naar een ondergrondse infiltratievoorziening die in eigen terrein wordt geplaatst. De ondergrondse infiltratievoorziening bestaat uit bijvoorbeeld uit een krattensysteem, IT leiding of grindkoffer met een waterbergende inhoud van 15 mm (15liter) per aangesloten m2 verharding. Bij hevige of overvloedige neerslag loopt het regenwater dat niet meer past in de voorziening weg via een overloop. Deze overloop loost op het riool, een watergang of via het maaiveld op gemeentelijk terrein (zie principetekening).
 • De overloop is aangesloten boven de bergende inhoud van de infiltratievoorziening.
 • Uw infiltratievoorziening veroorzaakt geen overlast bij uw buren.
 • U maakt tijdens de uitvoering duidelijke foto’s van de in te graven infiltratievoorziening en andere werken. De foto’s stuurt u samen met de bestedingsverklaring en de rekeningen/aankoopbonnen van het materiaal dat u gebruikt heeft binnen 6 maanden na toekenning van de beschikking naar de gemeente retour.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • U dient de voorziening waarvoor de bijdrage is ontvangen duurzaam in stand te houden en de werking te borgen op straffe van het terugbetalen van de ontvangen bijdrage.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp of voor een groen dak, niet voor allebei
 • Het doorzagen van de regenpijp en een dop op het regenpijpdeel in de grond is een eis.
 • De afkoppelvoorziening wordt aangelegd conform de voorschriften van de leverancier.
 • De ondergrondse afkoppelvoorziening beschikt over een zandvanger en bladafscheider.
 • U mag maar bij één overheidsinstantie gebruik maken van deze regeling.

Meesturen

 • Tekening van bovenaf van uw pand en foto’s van de bestaande situatie. Hierop geeft u aan van hoeveel vierkante meter dak het regenwater niet meer naar het riool gaat. Met het aantal vierkante meters dak wordt de hoogte van de subsidie bepaald.
 • Tekening/schets waarop de locatie van de infiltratievoorziening, bladafscheider, zandvang en de overloop met lozingspunt in uw tuin staan aangegeven.
 • Berekening inhoud van de infiltratievoorziening.

Nb Berekening dakoppervlak: de oppervlakte is de breedte keer de lengte. Houd rekening met uitbouwen en dergelijke. Een voorbeeld: uw pand  is 6 m breed en 10 m diep. Dan is de dakoppervlakte 6 x 10 = 60 m2. De inhoud van de infiltratievoorziening is in dat geval 60 m2* 0.015 m = 0.90 m3 (900 liter).

Hoeveel subsidie

Per vierkante meter dak die van de gemengde riolering wordt afgekoppeld en op een ondergrondse infiltratievoorziening wordt aangesloten ontvangt u € 30,- subsidie. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750.

Gratis adviesgesprek

Als u hulp nodig heeft kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen met 1 van onze medewerkers. Zij komen dan langs bij uw pand en geven een advies op maat. Neem hiervoor contact op via riolering@houten.nl;