Subsidie Energietransitie

Bij het vaststellen van het Energieplan 2020-2025 heeft de gemeenteraad besloten te investeren in de energietransitie van onderop door een jaarlijks budget te bestemmen voor de financiƫle ondersteuning van de lokale duurzaamheidsinitiatieven en energieprojecten.

Voor een transparante en doelmatige besteding is de Subsidieregeling Energietransitie 2020-2025 vastgesteld. Initiatieven kunnen subsidie aanvragen voor organisatiekosten en samenwerkingsprojecten. Met deze subsidie kunnen zij hun reguliere organisatiekosten gedeeltelijk dekken en/of samen met een andere organisatie, de kosten van een project gedeeltelijk dekken.

Om de subsidieregeling praktisch beter te regelen is in oktober 2023 de Gewijzigde Subsidieregeling Energietransitie 2020-2025 vastgesteld.

Enkele belangrijke zaken in de subsidieregeling energietransitie zijn de aanvraag, de beslissing en de vaststelling.

Aanvraag

Met het Aanvraagformulier subsidie energietransitie 2025 (pdf, 188 KB) kunnen Houtense maatschappelijke organisaties op het gebied van de energietransitie deze subsidie aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 1 november 2024 ingediend worden.

Indien in de begroting in de aanvraag gebruik wordt gemaakt van vrijwilligersuren dan kunnen daar deze tarieven voor worden gebruikt:

  • Voor ondernemers en bestuurders 35 euro per uur;
  • Voor vrijwilligers 22 euro per uur.

Beslissing

Nadat een subsidiebesluit is genomen op de aanvraag ontvangt de organisatie een Subsidiebeschikking. Daarin staat of de subsidie wordt toegekend of afgewezen.

Daarna wordt bij toekenning het toegekende bedrag als voorschot uitgekeerd.

Vaststelling

Binnen 4 weken na het kalenderjaar waarvoor de subsidie was toegekend dient de organisatie een Vaststellingsformulier subsidie energietransitie 2020-2025 (pdf, 178 KB) in te sturen. Uiteraard met de gevraagde bijlagen.