Subsidie Energietransitie

Bij het vaststellen van het Energieplan 2020-2025 heeft de gemeenteraad besloten te investeren in de energietransitie van onderop. Dat doet de gemeente op twee manieren:

  • Door het aanstellen van een energieteam dat duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt en de samenwerking daartussen naar een hoger plan tilt.
  • Door een jaarlijks budget te bestemmen voor de financiĆ«le ondersteuning van de lokale duurzaamheidsinitiatieven en energieprojecten.

Voor een transparante en doelmatige besteding is de Subsidieregeling Energietransitie 2020-2025 vastgesteld. Initiatieven kunnen subsidie aanvragen voor organisatiekosten en samenwerkingsprojecten.Met deze subsidie kunnen zij hun reguliere organisatiekosten gedeeltelijk dekken. Ook kunnen ze met deze subsidie, samen met een andere organisatie, de kosten van een project gedeeltelijk dekken.

In de Subsidieregeling Energietransitie 2020-2025 (pdf, 42 KB) wordt de regeling beschreven. Enkele belangrijke zaken zijn de aanvraag, de beslissing en de vaststelling.

Met het Aanvraagformulier subsidie energietransitie 2020-2025 (pdf, 190 KB) kunnen Houtense maatschappelijke organisaties op het gebied van de energietransitie deze subsidie aanvragen. Er zijn twee momenten per jaar waarop een aanvraag ingediend kan worden: op 1 november is de hoofdronde, er kan dan een aanvraag voor subsidie worden ingediend voor organisatiekosten in het volgende kalenderjaar, of voor projectkosten. Op 1 juni is de andere ronde, dan kan alleen subsidie aangevraagd worden voor projectkosten. Let op: als subsidie aangevraagd wordt voor projectkosten dan mag het project pas starten nadat de subsidie is toegekend. Indien in de begroting in de aanvraag gebruik wordt gemaakt van vrijwilligersuren dan kunnen daar deze tarieven voor worden gebruikt:

  • Voor ondernemers en bestuurders 35 euro per uur;
  • Voor vrijwilligers 22 euro per uur.

Nadat een subsidiebesluit is genomen op de aanvraag ontvangt de organisatie een Subsidiebeschikking. Daarin staat of de subsidie wordt toegekend of afgewezen.

Daarna wordt bij toekenning het toegekende bedrag als voorschot uitgekeerd.

Binnen 4 weken na elk kalenderjaar waarvoor de subsidie(1 of 2 kalenderjaren) was toegekend dient de organisatie een Vaststellingsformulier subsidie energietransitie 2020-2025(pdf, 178 KB) in te sturen. 

Als de subsidie voor een project was toegekend wordt het vaststellingsformulier ook binnen 4 weken na beƫindiging van het project ingediend. In beide gevallen uiteraard met de gevraagde bijlagen.

Heeft u vragen over de Subsidieregeling Energietransitie 2020-2025? U kunt contact opnemen via een email naar duurzaam@houten.nl