Subsidie Samenlevingsactiviteiten

Wilt u subsidie voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn, educatie, gezondheid, sport of recreatie? Dan kunt u deze aanvragen. Lees hier meer over in de Subsidieregeling Samenlevingsactiviteiten (pdf, 200 KB). In dit document staat de regeling omschreven.

Let wel! Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie, moeten de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeentelijke Sociale Koers. Lees hier in één oogopslag deze beleidsdoelen (pdf, 84 KB).

Er is een beperkt bedrag beschikbaar binnen deze regeling. In verdeling subsidieplafond 2023 (pdf, 107 KB) ziet u hoe dit bedrag verdeeld is.

We leggen u stapsgewijs uit hoe het subsidieproces werkt.

Stap 1 Aanvraag subsidie

U kunt uw subsidie online aanvragen. U heeft hier DigiD of eHerkenning (niveau 3) voor nodig. Zie ook de website van eHerkenning.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • De begroting van uw activiteiten
 • Uw activiteitenplan

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan hebben wij verder van u nodig:

 • De oprichtingsakte of statuten van uw organisatie
 • De jaarrekening, het jaarverslag of de balans van het voorgaande jaar

De documenten kunt u uploaden in het digitale formulier. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvraag Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag subsidie

Voor een subsidie-aanvraag voor samenlevingsactiviteiten gelden de volgende termijnen:

 • Een subsidie per kalenderjaar moet u uiterlijk op 1 juni van het jaar daarvoor indienen.
 • Een subsidie per boekjaar kunt u uiterlijk 8 weken voorafgaand aan dat boekjaar indienen. Bij veel subsidierelaties is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. In dat geval heeft u de tijd tot 8 weken voor 1 januari.
 • Andere aanvragen om subsidie kunnen ingediend worden tussen 4 en 8 weken voordat u van plan bent met uw activiteiten te beginnen.

Stap 2 Controle aanvraag

Wanneer wij uw aanvraag binnenkrijgen, controleren wij of deze compleet is. U krijgt van ons een bevestiging als wij uw aanvraag in behandeling nemen.  

Stap 3 Behandeling en beoordeling

Wanneer uw aanvraag compleet is, behandelen wij de aanvraag.

 • Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk, juridisch en financieel.
 • U ontvangt van ons de beslissing op uw aanvraag binnen de afgesproken termijn. Deze termijnen kunt u vinden in onze Algemene subsidieverordening (pdf, 203 KB) .

Stap 4 Aanvraag tot vaststelling/ indienen van bestedingsverklaring 

Zijn de activiteiten afgerond en staat in de subsidiebeschikking die u van ons ontving dat uw subsidie niet direct is vastgesteld? Dan vindt de subsidievaststelling plaats.

 • Heeft u een subsidie gekregen tot en met €25.000 en staat in uw subsidiebeschikking dat u een bestedingsverklaring aan ons moet overleggen? Onderteken deze dan door in te loggen met uw DigiD of eHerkenning.
Inloggen met DigiD Bestedingsverklaring DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bestedingsverklaring eHerkenning
 • Heeft u een subsidie gekregen van meer dan €25.000? Dan vraagt u online subsidievaststelling aan. Wij vragen u daarbij een inhoudelijk verslag van de activiteiten te uploaden, houdt u dit dus bij de hand.

 • Ook voor een subsidiebedrag van meer dan €125.000 kunt u online een subsidievaststelling aanvragen. Wij vragen u dan de volgende stukken te uploaden:

  • Inhoudelijk verslag van activiteiten.
  • Een financieel verslag of een jaarrekening.
  • Een balans met toelichting.
  • Een accountantsverklaring.

Voor meer informatie over deze stukken, zie de aanwijzing verantwoording en controle (pdf, 2 MB).

Voor het invullen van het online formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Inloggen met DigiD Aanvraag Vaststelling Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag Vaststelling

Wanneer u dit doet hangt af van de hoogte van uw subsidiebedrag en de periode waarvoor u subsidie heeft ontvangen:

 • €25.001 - €125.000: binnen 4 weken na afloop van uw activiteiten.
 • Meer dan €125.000 en aanvraag per kalenderjaar: uiterlijk 1 mei van het jaar erna.
 • Meer dan €125.000 en aanvraag per boekjaar: binnen 13 weken na einde van het boekjaar.
 • Meer dan €125.000 en alle overige gevallen: binnen 13 weken na afloop van de activiteiten.

Stap 5  Beoordeling verantwoording

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende verantwoording. Hierin staat op welke termijn wij een besluit nemen over de vaststelling van uw subsidie.

Stap 6 Vaststelling subsidie

U ontvangt een besluit binnen de termijn. Deze termijnen kunt u vinden in onze  Algemene subsidieverordening (pdf, 203 KB) .

U kunt in Houten ook subsidie aanvragen bij een aantal subsidiefondsen: