Subsidie Samenlevingsactiviteiten

Wilt u subsidie voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn, educatie, gezondheid, sport of recreatie? Dan kunt u deze aanvragen. Lees hier meer over in de Subsidieregeling Samenlevingsactiviteiten (pdf, 200 KB). In dit document staat de regeling omschreven.

We leggen u stapsgewijs uit hoe het subsidieproces werkt.

Stap 1 Aanvraag subsidieverlening

U kunt uw subsidie online aanvragen. U heeft hier DigiD of eHerkenning (niveau 3) voor nodig. Zie ook de website van eHerkenning.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • De begroting van uw activiteiten
 • Uw activiteitenplan

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan hebben wij verder van u nodig:

 • De oprichtingsakte of statuten van uw organisatie
 • De jaarrekening, het jaarverslag of de balans van het voorgaande jaar

De documenten kunt u uploaden in het digitale formulier. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvraag Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag subsidie

Voor een subsidie-aanvraag voor samenlevingsactiviteiten gelden de volgende termijnen:

 • Een subsidie per kalenderjaar moet u uiterlijk op 1 september van het jaar daarvoor indienen.

Stap 2 Controle aanvraag

Wanneer wij uw aanvraag binnenkrijgen, controleren wij of deze compleet is. U krijgt van ons een bevestiging als wij uw aanvraag in behandeling nemen.  

Stap 3 Behandeling en beoordeling

Wanneer uw aanvraag compleet is, behandelen wij de aanvraag.

 • Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk, juridisch en financieel.
 • U ontvangt van ons de beslissing op uw aanvraag binnen de afgesproken termijn. Deze termijnen kunt u vinden in onze Algemene subsidieverordening.

Stap 4 Aanvraag subsidievaststelling

Zijn de activiteiten afgerond en staat er in uw subsidiebeschikking dat u na afloop de subsidie nog moet vaststellen? Dan voert u stap 4 uit.

 • Subsidies tot en met € 5.000 worden bij de verlening in principe direct vastgesteld. U hoeft in dat geval niks te doen. Staat er in uw subsidiebeschikking toch dat de subsidie nog moet worden vastgesteld? Dan staat in de subsidiebeschikking welke stukken u moet aanleveren.
 • Subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 100.000:  U dient uiterlijk 12 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht een aanvraag tot subsidievaststelling in. Uw aanvraag tot subsidievaststelling bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.
 • Subsidies van meer dan € 100.000: U dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht een aanvraag tot subsidievaststelling in. Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt, geldt de datum van 1 mei. Een aanvraag tot vaststelling bestaat uit:
  • Een inhoudelijk verslag van activiteiten.
  • Een financieel verslag of een jaarrekening.
  • Een balans met toelichting.
  • Een accountantsverklaring

Voor het ivullen van het online formulier heeft u Digid of e-Herkenning nodig.

Inloggen met DigiD Aanvraag Vaststelling Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag Vaststelling

Stap 5  Beoordeling verantwoording

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende verantwoording. Hierin staat op welke termijn wij een besluit nemen over de vaststelling van uw subsidie.

Stap 6 Vaststelling subsidie

U ontvangt een besluit binnen de termijn. Deze termijnen kunt u vinden in onze Algemene subsidieverordening.

U kunt in Houten ook subsidie aanvragen bij een aantal subsidiefondsen: