Subsidie aanleg groen dak

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak dat is bedekt met vetplanten zoals Sedum. U houdt dan een deel van het regenwater dat op uw dak valt vast in het groene dak.

Voordelen van een groen dak:

 • Doordat het groene dak regenwater vasthoudt blijft een belangrijk deel van de jaarlijkse neerslag lokaal en stroomt niet het riool in.
 • Het riool en de gemalen worden minder belast.
 • Minder kans op  wateroverlast bij hevige neerslag.
 • U draagt bij aan de “sponswerking” van de stad, regenwater vasthouden om te benutten in droge periodes.
 • Verkoeling in de zomer en isolering in de winter. Uw dakbedekking gaat langer mee
 • Zuiverende werking van de lucht en bevordering biodiversiteit.

Aanvragen

U vraagt voor de uitvoering van de werkzaamheden subsidie aan. De aanvraag dient u in via het aanvraagformulier “subsidie groene daken” (pdf, 61 KB) .

Wanneer uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd ontvangt u een beschikking met een bestedingsverklaring en kunt u aan de slag

Hoe het werkt

 • De gemeente behandelt aanvragen totdat het jaarbudget op is. Aanvragen die niet meer passen binnen het jaarbudget schuiven door naar het volgende jaar tot het volledige beschikbare budget op is.
 • Als de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden, hoort u binnen 6 weken of u subsidie ontvangt.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor bestaande panden (en eventuele bijgebouwen) die zijn gelegen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy.
 • U bent eigenaar van het pand.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart en nog niet afgerond.
 • De werkzaamheden moeten zijn afgerond binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie (beschikking).
 • Het netto oppervlakte van het groene dak is minimaal 6 m².
 • U ontvangt subsidie voor het aantal gerealiseerde m2 groen dak.
 • Het groene dak heeft een waterbergende en vasthoudende inhoud van minimaal 15 mm (15 liter) per m2.
 • U onderzoekt zelf of uw dakconstructie geschikt is om de belasting van het groene dak te dragen. Een houten dakconstructie is MEESTAL niet geschikt.
 • U maakt tijdens de uitvoering duidelijke foto’s van het groene dak. De foto’s stuurt u samen met de bestedingsverklaring en de rekeningen/aankoopbonnen van het materiaal dat u gebruikt heeft binnen 6 maanden na toekenning van de beschikking naar de gemeente retour.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • U dient de voorziening waarvoor de bijdrage is ontvangen duurzaam in stand te houden en de werking te borgen op straffe van het terugbetalen van de ontvangen bijdrage.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp of voor een groen dak, niet voor allebei.
 • Het groene dak wordt aangelegd conform de voorschriften van de leverancier.
 • U mag maar bij één overheidsinstantie gebruik maken van deze regeling.
 • De subsidies wordt ter beschikking gesteld voor het totale NETTO oppervlakte van het dak.

Meesturen met de subsidie-aanvraag

 • Tekening van bovenaf van uw woning of pand en foto’s van de bestaande situatie. Hierop geeft u aan van hoeveel vierkante meter dak u wilt voorzien van een groen dak. Met het aantal vierkante meters dak wordt de hoogte van de subsidie bepaald.
 • Berekening inhoud van de bergingscapaciteit van het groene dak.

Nb Berekening dakoppervlak: de oppervlakte is de breedte keer de lengte. Houd rekening met uitbouwen en dergelijke. Een voorbeeld: uw woning is 6 m breed en 10 m diep. Dan is het dakoppervlakte 6 x 10 = 60 m2. De bergende capaciteit van het groene dak is in dat geval 60 m2* 0.015 m = 0.90 m3 (900 liter).

Hoeveel subsidie

Per vierkante meter groen dak ontvangt u € 25,- subsidie, het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750.

Gratis adviesgesprek

Als u hulp nodig heeft kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen met 1 van onze medewerkers. Zij komen dan langs bij uw woning en geven een advies op maat. Neem hiervoor contact op via riolering@houten.nl   De gemeente beoordeelt niet of uw dak geschikt is om de extra belasting van een groen dak te dragen. Hiervoor dient u een bouwkundige constructeur te benaderen.