Subsidie aanleg groen dak

Succesvol:

Voor de subsidieregeling “groene daken” is het beschikbare jaarbudget inmiddels toegekend. Zoals in de subsidievoorwaarden is aangegeven worden in dat geval de aanvragen “on hold” gezet en doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Aanvragen die doorschuiven hoeven niet meer opnieuw te worden ingediend. Wanneer wij uw aanvraag volgend jaar in behandeling nemen ontvangt u bericht.  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Let op de voorwaarden als u gebruik wilt maken van de subsidieregeling dient u te wachten met de werkzaamheden tot het moment dat u een beschikking heeft ontvangen van de gemeente. Na ontvangst van een beschikking mag er pas gestart worden met de werkzaamheden.

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak dat is bedekt met vetplanten zoals Sedum. U houdt dan een deel van het regenwater dat op uw dak valt vast in het groene dak.

Voordelen van een groen dak:

 • Doordat het groene dak regenwater vasthoudt blijft een belangrijk deel van de jaarlijkse neerslag lokaal en stroomt niet het riool in.
 • Het riool en de gemalen worden minder belast.
 • Minder kans op  wateroverlast bij hevige neerslag.
 • U draagt bij aan de “sponswerking” van de stad, regenwater vasthouden om te benutten in droge periodes.
 • Verkoeling in de zomer en isolering in de winter. Uw dakbedekking gaat langer mee
 • Zuiverende werking van de lucht en bevordering biodiversiteit.

Aanvragen

U vraagt voor de uitvoering van de werkzaamheden subsidie aan. De aanvraag dient u in via het aanvraagformulier “subsidie groene daken” (pdf, 61 KB) .

Wanneer uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd ontvangt u een beschikking met een bestedingsverklaring en kunt u aan de slag

Hoe het werkt

 • De gemeente behandelt aanvragen totdat het jaarbudget op is. Aanvragen die niet meer passen binnen het jaarbudget schuiven door naar het volgende jaar tot het volledige beschikbare budget op is.
 • Als de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden, hoort u binnen 6 weken of u subsidie ontvangt.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor bestaande panden (en eventuele bijgebouwen) die zijn gelegen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy.
 • U bent eigenaar van het pand.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart en nog niet afgerond.
 • De werkzaamheden moeten zijn afgerond binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie (beschikking).
 • Het netto oppervlakte van het groene dak is minimaal 6 m².
 • U ontvangt subsidie voor het aantal gerealiseerde m2 groen dak.
 • Het groene dak heeft een waterbergende en vasthoudende inhoud van minimaal 15 mm (15 liter) per m2.
 • U onderzoekt zelf of uw dakconstructie geschikt is om de belasting van het groene dak te dragen. Een houten dakconstructie is MEESTAL niet geschikt.
 • U maakt tijdens de uitvoering duidelijke foto’s van het groene dak. De foto’s stuurt u samen met de bestedingsverklaring en de rekeningen/aankoopbonnen van het materiaal dat u gebruikt heeft binnen 6 maanden na toekenning van de beschikking naar de gemeente retour.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • U dient de voorziening waarvoor de bijdrage is ontvangen duurzaam in stand te houden en de werking te borgen op straffe van het terugbetalen van de ontvangen bijdrage.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp of voor een groen dak, niet voor allebei.
 • Het groene dak wordt aangelegd conform de voorschriften van de leverancier.
 • U mag maar bij één overheidsinstantie gebruik maken van deze regeling.
 • De subsidies wordt ter beschikking gesteld voor het totale NETTO oppervlakte van het dak.

Meesturen met de subsidie-aanvraag

 • Tekening van bovenaf van uw woning of pand en foto’s van de bestaande situatie. Hierop geeft u aan van hoeveel vierkante meter dak u wilt voorzien van een groen dak. Met het aantal vierkante meters dak wordt de hoogte van de subsidie bepaald.
 • Berekening inhoud van de bergingscapaciteit van het groene dak.

Nb Berekening dakoppervlak: de oppervlakte is de breedte keer de lengte. Houd rekening met uitbouwen en dergelijke. Een voorbeeld: uw woning is 6 m breed en 10 m diep. Dan is het dakoppervlakte 6 x 10 = 60 m2. De bergende capaciteit van het groene dak is in dat geval 60 m2* 0.015 m = 0.90 m3 (900 liter).

Hoeveel subsidie

Per vierkante meter groen dak ontvangt u € 25,- subsidie, het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750.

Gratis adviesgesprek

Als u hulp nodig heeft kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen met 1 van onze medewerkers. Zij komen dan langs bij uw woning en geven een advies op maat. Neem hiervoor contact op via riolering@houten.nl   De gemeente beoordeelt niet of uw dak geschikt is om de extra belasting van een groen dak te dragen. Hiervoor dient u een bouwkundige constructeur te benaderen.