Toegankelijkheid

Gemeente Houten doet er alles aan om haar website toegankelijk te maken voor iedereen. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid.

In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Onze site in sinds 10 februari 2021 vernieuwd. Een nieuwe toets zal op korte termijn plaatsvinden gevolgd door een nieuwe toegankelijkheidverklaring.

Mocht u op onze site tegen een toegankelijkheidsprobleem aanlopen, stuur dan een email naar webmaster@houten.nl.

Wilt u meer weten over de toegankelijkheidseisen, kijk dan op www.digitoegankelijk.nl