Uittreksels BRP en burgerlijke stand

Uittreksel BRP

  • U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven.
  • Het standaard uittreksel bevat uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum.
  • Vraagt u online een uittreksel aan dan krijgt u het binnen 5 werkdagen per post.
  • Een aanvraag aan de balie krijgt u direct mee.
Inloggen met DigiD Uittreksel BRP kind aanvragen Inloggen met DigiD Uittreksel BRP aanvragen Afspraak maken aan de balie

Woont u in het buitenland? Dan maakt de Europa brede uitwisseling van nationale inlogcodes (eIDAS) het mogelijk dat u ook de inlogcode van uw woonland kunt gebruiken. Gebruik het formulier aanvraag uittreksel BRP eIDAS.

Uittreksel BRP met eIDAS aanvragen

Uittreksel Burgerlijke Stand

  • Het uittreksel of de akte burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, overlijden, huwelijk of scheiding.
  • U vraagt dit uittreksel of akte aan in de gemeente waar dat is gebeurd. Behalve bij een scheiding: dan vraagt u het uittreksel of de akte aan in de gemeente waar u bent getrouwd.
  • Ouders of kinderen kunnen alleen aan de balie een overlijdensakte opvragen voor een overledene.
  • Vraagt u online een uittreksel aan dan krijgt u het binnen enkele werkdagen per post.
  • Een aanvraag aan de balie krijgt u direct mee.
Inloggen met DigiD Uittreksel Burgerlijke Stand aanvragen Afspraak maken aan de balie

Kosten

Soort product Kosten
Uittreksel BRP € 11,95
Uittreksel Burgerlijke stand € 15,70