Verklaring van huwelijksbevoegdheid

 • Voor een huwelijk in het buitenland heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.
 • In de verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u niet getrouwd bent. Ook staat er in dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.
 • U moet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben om de ver­kla­ring te kun­nen aan­vra­gen. Uw part­ner hoeft niet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit te heb­ben.
 • Heeft u al­le­bei de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit en trouwt u in het bui­ten­land, dan heeft u al­le­bei de ver­kla­ring no­dig.
 • U kunt de verklaring alleen in Houten aanvragen als u in Houten woont of als Houten uw laatste woonplaats in Nederland was.
 • De verklaring is in het Nederlands en heeft een toelichting in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Esperanto.
 • De verklaring is 6 maanden geldig.
afspraak maken

Wat moet u meenemen van uzelf én uw partner?

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs (pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)

Als blijkt dat niet alle informatie in de Basis Registratie Personen (BRP) staat, dan moet u aanvullende stukken inleveren. Bijvoorbeeld als u beiden in het buitenland woont. Of als alleen uw partner in het buitenland woont en niet eerder in Nederland heeft gewoond. Dan heeft u ook nodig:

 • de ge­boor­te­ak­te van uw part­ner.
 • een ver­kla­ring van de bui­ten­land­se woon­plaats dat u en/​of uw part­ner daar woont.
 • een ver­kla­ring van de bui­ten­land­se au­to­ri­tei­ten waar­uit blijkt dat u en/​of uw part­ner niet ge­trouwd is. Als uw part­ner in het ver­le­den ge­trouwd is ge­weest: de echt­schei­dings­ak­te of de over­lij­dens­ak­te van de over­le­den part­ner.

Let op: dit moeten de originele documenten zijn:

 • Het mogen geen kopieën of scans zijn.
 • Zijn de documenten gemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.
 • Of er legalisering of een apostille nodig is verschilt per land. Kijk hiervoor op nederlandwereldwijd.nl.
 • Is het document in het buitenland vertaald? Dan moet u ook de vertaling laten legaliseren.

Wat moet u meenemen?

Van uzelf én uw partner:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs (pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs).
 • Als blijkt dat niet alle informatie in de BRP staat, dan moet u aanvullende stukken inleveren. Bijvoorbeeld als u beiden in het buitenland woont. Of als alleen uw partner in het buitenland woont en niet eerder in Nederland heeft gewoond. Dan heeft u ook nodig:
  • de ge­boor­te­ak­te van uw part­ner.
  • een ver­kla­ring van de bui­ten­land­se woon­plaats dat u en/​of uw part­ner daar woont.
  • een ver­kla­ring van de bui­ten­land­se au­to­ri­tei­ten waar­uit blijkt dat u en/​of uw part­ner niet ge­trouwd is. Als uw part­ner in het ver­le­den ge­trouwd is ge­weest: de echt­schei­dings­ak­te of de over­lij­dens­ak­te van de over­le­den part­ner.

Let op: dit moeten de originele documenten zijn:

 • Het mogen geen kopieën of scans zijn.
 • Zijn de documenten gemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.
 • Of er legalisering of een apostille nodig is verschilt per land. Kijk hiervoor op nederlandwereldwijd.nl.
 • Is het document in het buitenland vertaald? Dan moet u ook de vertaling laten legaliseren.

Kan ik de verklaring voor één persoon krijgen?

 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid geldt voor beide partners.
 • Het is niet mogelijk de verklaring van huwelijksbevoegdheid voor één persoon af te geven.
 • Lukt het niet om de documenten van uw buitenlandse partner te laten zien? Bijvoorbeeld als uw partner uit een land komt waar geen documenten worden afgegeven aan partijen zelf (bijvoorbeeld Roemenië). Dan kunnen wij de verklaring niet afgeven. U kunt dan het beste een verklaring van ongehuwdheid aanvragen. Dit is een internationaal uittreksel uit de BRP met de vermelding van de Burgerlijke Staat.
 • Woont u in het buitenland en staat u niet meer in Nederland ingeschreven? Dan kan de Nederlandse overheid u alleen een uittreksel leveren met daarop uw burgerlijke staat op het moment van vertrek. Als u dit wilt, moet u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Gegevens nodig van beide partners

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid geldt voor beide partners. Daarom kan de gemeente de verklaring alleen afgegeven als u ook de documenten van uw buitenlandse partner kunt laten zien. Lukt dit niet? Bijvoorbeeld als uw partner uit een land komt waar geen documenten worden afgegeven aan partijen zelf (bijvoorbeeld Roemenië). Dan kunnen wij de verklaring niet afgeven. Het is niet mogelijk de verklaring van huwelijksbevoegdheid voor één persoon af te geven.

U kunt dan het beste een verklaring van ongehuwdheid aanvragen. Dit is een internationaal uittreksel uit de BRP met de vermelding van de Burgerlijke Staat. Woont u in het buitenland en staat u niet meer in Nederland ingeschreven? Dan kan de Nederlandse overheid u alleen een uittreksel leveren met daarop uw burgerlijke staat op het moment van vertrek. Als u dit wilt, moet u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Product Kosten
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 29,00
Meertalige verklaring van huwelijksbevoegdheid € 51,30