Ruimtelijke plannen

Op deze pagina vindt u de verschillende ruimtelijke plannen die (digitaal) ter inzage liggen.

Er zijn ook ruimtelijke plannen die Houten overstijgen. De provincie Utrecht publiceert haar plannen en de officiële bekendmakingenvia de website.

U wilt een bestemmingsplan of beheersverordening inzien? Dat is mogelijk. Deze zijn digitaal beschikbaar via de website van het landelijk loket.

Bestemmingsplan of beheersverordening niet digitaal beschikbaar

Is er een bestemmingsplan of beheersverordening niet digitaal beschikbaar? Dan is het mogelijk deze in te zien in het Gemeentehuis. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Er is een Houtens Handboek beschikbaar voor het opstellen van digitale bestemmingsplannen. Het Handboek Digitale Uitwisseling Bestemmingsplannen Gemeente Houten 1.4 (pdf, 1 MB) beschrijft waar nieuwe bestemmingsplannen aan moeten voldoen.