Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar de gemeente Houten? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Houten naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven Afspraak maken

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
 • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? Doe dan de scan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.