Woonvisie gemeente Houten

Gemeente Houten heeft een voorstel voor een nieuwe Woonvisie gemaakt. Tot en met 26 oktober 2021  kunt u reageren op het voorstel door een mail te sturen naar gemeentehuis@houten.nl of uw reactie te sturen naar het postadres van de gemeente. Uw reacties zijn welkom.

Waarom een nieuwe Woonvisie?

Anno 2021 zien we in de woningmarkt verschillende ontwikkelingen die zorgen baren. We zien toenemende tekorten aan woningen in alle prijsklassen en woningtypen bij koop- en huurwoningen. Onder andere daardoor zien we grote prijsstijgingen bij koopwoningen. Met een nieuwe Woonvisie willen we beter sturen op de uitvoering van het gemeentelijk woningbouwprogramma tot 2040. We zien ‘wonen’ als een breed beleidsterrein, dat verbindingen heeft met veel andere vraagstukken zoals verduurzaming, sociale cohesie en welzijn & zorg.

Veel Houtenaren hebben meegedacht

We hebben de mening van Houtenaren gebruikt bij het maken van de nieuwe Woonvisie. Dat hebben we gedaan via het Woningbehoefte onderzoek uit 2019, maar ook door gesprekken te voeren met experts, organisaties, ondernemers, belangenverenigingen, de woningcorporatie en inwoners. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek en de gesprekken kunt u via onderstaande link downloaden.

Inspraak op de nieuwe Woonvisie

De nieuwe visie kunt u hier downloaden. De visie bestaat uit een hoofddocument waarin we in een aantal hoofdstukken toewerken naar het uitvoeringsprogramma. In de diverse hoofdstukken wordt verwezen naar bijlagen. Deze vindt u achteraan deze woonvisie. Alle inspraakreacties komen in een inspraaknota. Daarin staat ook wat de gemeente met de verschillende reacties doet.

Gemeenteraad besluit

We verwerken de reacties in de definitieve rapporten. Dan gaat de visie naar de gemeenteraad. De bespreking en vaststelling van de visie door de gemeenteraad gaat in verschillende stappen. Die stappen kunt u lezen op Werkwijze gemeenteraad (houten.nl)

De vaststelling van de nieuwe Woonvisie in de gemeenteraad staat gepland op 14 december 2021.

Inspraak tot en met 26 oktober 2021

U kunt uw ideeën over of bezwaren tegen de voorgenomen schriftelijk aan de gemeente schriftelijk doorgeven. Doe dat per mail via gemeentehuis@houten.nl of per post.

Naar het overzicht