Woonurgentie aanvragen

Als u in een noodsituatie zit en dringend een ander huis nodig hebt, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een huurhuis.

Wilt u woonurgentie aanvragen?

Door het doen van de test kunt u een inschatting maken of u in aanmerking komt voor urgentie.

Doe de test!

Wat kost het

Aanvraag van urgentie € 29,30
Aanvraag medische urgentie € 150,20

Is het zinvol om Urgentie aan te vragen?

Wilt u weten of het zinvol is urgentie aan te vragen? Doe de test en bekijk of u in aanmerking kunt komen. Heeft u vragen, neem gerust telefonisch contact met ons op. U kunt hiervoor bellen naar nummer 030- 639 26 11.
Bij de aanvraag is een aantal documenten nodig. Hieronder leest u welke documenten u nodig heeft bij de redenen waar voor u urgentie kunt aanvragen. 

Vraagt u urgentie aan bij beeindiging van uw relatie? Dan hebben wij de volgende documenten nodig bij uw aanvraag. 

Echtscheiding

 • Uitspraak voorlopige voorzieningen;
 • Verzoek tot echtscheiding;
 • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

In beide documenten moet staan wie de zorg voor de kinderen behoudt.

Geregistreerd partnerschap

 • De formele beëindiging van het geregistreerd partnerschap;
 • Het ouderschapsplan waarin staat wie de zorg voor de kinderen heeft;
 • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

 Notarieel vastgelegd samenlevingscontract

 • De schriftelijke verbreking van dit contract;
 • Het ouderschapsplan waarin staat wie de zorg voor de kinderen heeft;
 • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

 Samenwoning zonder formele overeenkomst

 • Een schriftelijke verbreking van de samenwoning met handtekening van beide partijen. 
 • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

Voor het aanvragen van urgentie bij financiële problemen buiten uw schuld om heeft u het volgende document nodig:

Vraagt u urgentie aan op medische gronden? Dan sturen wij uw aanvraag door naar een keurende instantie. Een keuringsarts nodigt u dan uit voor een keuring. De arts beoordeelt of er sprake is van een medisch onhoudbare situatie in uw huidige woning. Daarbij kijkt hij naar fysieke en/of psychische aspecten.

 • Wanneer de reisafstand tussen mantelzorgverlener en mantelzorgontvanger meer dan vijf kilometer is. En na verhuizing minder dan vijf kilometer wordt. (gemeten volgens de kortst mogelijke route);
 • Er moet sprake zijn van langdurige zorg die naar verwachting nog enkele jaren zal moeten worden verleend. De mantelzorg moet minimaal acht uren per week, verdeeld over minimaal vier dagen per weken worden verleend.
 • U krijgt niet betaald uit een PGB.
 • U vult het digitale formulier Beoordeling Mantelzorgurgentie in. Vervolgens vindt er een gesprek plaats.
 • U vult ook nog het gewone urgentie formulier via DigiD in.
Beoordeling Mantelzorgurgentie Aanvraag gewone urgentie

Wanneer er bijzondere/onvoorziene omstandigheden zijn of een opstapeling van problemen dan kunt u in aanmerking komen voor urgentie.

Urgentie aanvragen

De urgentie verklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben.

Inloggen met DigiD Vraag direct urgentie aan