Blauwe zone, ontheffing aanvragen

 • In een blauwe zone mag u maximaal 2 uur gratis parkeren met gebruik van een parkeerschijf.
 • Draai bij aankomst uw parkeerschijf naar het tijdstip van aankomst.
 • U kunt de blauwe zone herkennen aan blauwe markering van de parkeervakken.
 • U kunt een ontheffing aanvragen als bewoners, ondernemer, winkelier of school/opvang.
 • U heeft voor korte tijd een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld voor een verhuiswagen? Dan kan dit aangevraagd worden via een tijdelijke ontheffing voetgangersgebied
 • Wilt u de ontheffing wijzigen? Dit kan alleen op afspraak. 
 • Verlengen of een nieuwe aanvraag is bij ons hetzelfde en kunt u online of op afspraak regelen. 

Met een ontheffing mag u lang parkeren in de blauwe zone. In 6 situaties kunt u een ontheffing aanvragen:​​

Situatie 1: wonen

 • Bewoners aan de nieuwe kant van het winkelcentrum aan de Stellingmolen, Kruitmolen of het Onderdoor vragen een ontheffing aan via Woonin 
  Een tweede ontheffing kunt u via de gemeente aanvragen. U moet dan wel aantonen dat de eerste ontheffing via Woonin is aangevraagd. 
 • Voor het Oude Dorp en Castellum bestaat geen ontheffingssysteem. 
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Houten op een adres in het Blauwe Zone gebied Houten Centrum.
 • Het kentekenbewijs van het motorvoertuig staat op naam van de bewoner. Bij een auto van de werkgever en/of een lease-auto is zowel het kentekenbewijs nodig als een verklaring van werkgever en/of lease-contract.
 • Per ontheffing kunnen maximaal twee kentekens worden opgenomen.
 • Wijzigen kan alleen op afspraak (dit is gratis en wordt direct aan de balie gedaan).
 • Verlengen of een nieuwe aanvraag is bij ons hetzelfde en kan alleen online of op afspraak.
Aanvraag parkeerontheffing bewoner Afspraak maken

Situatie 2: Ondernemer

 • Bedrijven hebben per 70 m2 bruto bedrijfsvloeroppervlak (BVO) recht op één ontheffing.
 • Bedrijven met een kleiner vloeroppervlak hebben recht op één ontheffing.
 • Bedrijven aan huis kunnen geen ontheffing aanvragen.
 • Het aantal ontheffingen wordt verminderd met het aantal aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein (of wat men kan huren).
 • De ontheffing wordt op naam (door middel van een voor het bedrijf unieke code) afgegeven, waardoor de ontheffing eventueel afwisselend voor verschillende auto’s gebruikt kan worden. De ontheffing geldt in de hele Blauwe Zone.
 • Bedrijven en winkels op de Fossa Italica, Fossa Iberica, Cardio en Piazza in winkelcentrum Castellum kunnen voor een ontheffing in aanmerking komen. Een bedrijf en/of winkel kan maximaal 1 ontheffing aanvragen die geldig is voor de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena.
 • Een winkel of bedrijf kan maximaal één ontheffing aanvragen, die geldig is voor de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena. Per gehuurde parkeerplaats in de parkeergarage Castellum is 1 extra ontheffing mogelijk. Aangetoond moet worden dat deze parkeerplaats wordt gehuurd door een medewerker van de desbetreffende winkel of bedrijf.
Aanvraag parkeerontheffing ondernemer

Situatie 3: Winkelier

 • Elke winkel kan maximaal één ontheffing aanvragen, die geldig is in het gebied waar de winkel is gevestigd.
 • De ontheffingen worden op naam (d.m.v. een code) afgegeven.

Let op! De ontheffing is op vrijdag tot 18 uur geldig in Noordwest. Winkeliers uit kwadrant Noordoost moeten dan parkeren in kwadrant Noordwest.

Aanvraag parkeerontheffing winkelier

Situatie 4: Scholen en kinderopvang

 • Per aanwezige formatieplaats wordt 0,33 ontheffing uitgegeven.
 • Ontheffingen voor scholen, kinderdagverblijven e.d. zijn alleen geldig in het kwadrant waar de school is gevestigd.
 • De ontheffingen voor scholen worden op naam (d.m.v. een code) afgegeven.
Aanvraag parkeerontheffing school/opvang

Situate 5: Tijdelijke ontheffing blauwe zone

Bedrijven die voor een bepaalde periode in het centrum moeten zijn, zoals aannemers, schilders en loodgieters, kunnen een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen voor de duur van de werkzaamheden. 

Aanvraag tijdelijke ontheffing (pdf, 150 KB)

Situatie 6: Uitzonderingen

 • Eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg, huisartsen, verloskundigen, mantelzorgers en thuiszorg die in de Blauwe Zone werken en daarbij een auto nodig hebben, krijgen kosteloos een ontheffing.
 • Gemeentelijke calamiteitendiensten, politie, brandweer, GGD en energiebedrijven (elektra, gas/water) hebben een landelijke ontheffing.

Voor het aanvragen van een kosteloze ontheffing moet u naast de standaard gegevens het volgende inleveren:

 • Een schriftelijke bevestiging van de werkgever dat men als zorgverlener werkzaam is in het blauwe zone gebied van het centrum van Houten.

U vraagt de ontheffing aan via de mail: publiekszaken@houten.nl

Woning (zonder eigen parkeerplaats) in de Blauwe Zone

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing (1ste) voor 1 jaar € 16,45
Parkeerontheffing (1ste) voor 2 jaar € 24,75
Parkeerontheffing (2de) voor 1 jaar € 39,65
Parkeerontheffing (2de) voor 2 jaar € 59,50
Bij verlies of diefstal € 65,00

Woning (met eigen parkeerplaats) in de Blauwe Zone

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing (2de) voor 1 jaar € 39,65
Parkeerontheffing (2de) voor 2 jaar € 59,50
Bij verlies of diefstal € 65,00

Bedrijf in de Blauwe Zone

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing voor 1 jaar € 238,40
Parkeerontheffing voor 2 jaar € 357,55
Bij verlies of diefstal € 65,00

Winkel in de Blauwe Zone

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing voor 1 jaar € 158,90
Parkeerontheffing voor 2 jaar € 238,40
Bij verlies of diefstal € 65,00

Bedrijf/Winkel in de Blauwe Zone Castellum

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing voor 1 jaar € 16,40
Parkeerontheffing voor 2 jaar € 24,70

Scholen/ Kinderopvang in de Blauwe Zone

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing voor 1 jaar € 75,15
Parkeerontheffing voor 2 jaar € 119,05

Utiliteitsverkeer in de blauwe zone

Soort ontheffing Tarief
Parkeerontheffing voor utiliteitsverkeer € 16,40

Bezoekers van bewoners in het Blauwe Zonegebied kunnen een hele dag parkeren met gebruik van de bezoekerskraskaart. Bewoners binnen de Blauwe Zone kunnen deze in de Gemeente InGang kopen in bundels van 10 stuks.

 • Per woonadres mogen er maximaal 40 kraskaarten (vier bundels van 10) per jaar gekocht worden. De bezoekerskraskaart vraagt u digitaal aan. Deze worden u toegestuurd. 
Aanvraag bezoekerskraskaart

Kosten Bezoekerskraskaarten

(maximaal 40 stuks per woning per jaar)
Hoeveelheid Tarief
Bezoekerskraskaarten (per 10 stuks) € 13,20

Blauwe Zone Wanneer geldt dit? Maximale tijd
Centrum werkdagen 8.00-18.00 uur/zaterdag 10.00-17.00 uur / koopavond tot 21.00 uur (vrijdag) 2 uur
Castellum maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur 2 uur
De Bouw 7 dagen per week en 24 per uur per dag Hier mag u met een parkeerschijf maximaal 15 minuten parkeren.
Oude dorp maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 2 uur

 • De ontheffing moet bij gebruik goed zichtbaar achter de voorruit van het betreffende voertuig worden geplaatst.
 • Indien de ontheffing is afgegeven op kenteken dan moet één van de (maximaal twee) op de ontheffing vermelde kentekens overeenkomen met het kenteken van het voertuig waarin de ontheffing aanwezig is.
 • De ontheffing is uitsluitend geldig op de aan de voorzijde vermelde weggedeelten. Daar waar aanvullende bepalingen worden gesteld, dient hieraan te worden voldaan.
 • Aan de ontheffing kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.
 • Aanwijzingen van de politie en/of daartoe bevoegde gemeenteambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
 • De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd.
 • De ontheffing dient terstond te worden ingeleverd wanneer de ontheffinghouder geen gebruik meer maakt van de ontheffing.
 • Het is niet toegestaan wijzigingen op de ontheffing aan te brengen.
 • Bij het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften van deze ontheffing vervalt de geldigheid daarvan zonder dat voorafgaand opzegging of intrekking is vereist. Of indien u niet handelt overeenkomstig de voorschriften, wordt u geacht zonder ontheffing te handelen.
 • Burgemeester en wethouders de ontheffing in bepaalde gevallen intrekken. (artikel 15 van de beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing)
 • Het gebruik van de ontheffing geschiedt geheel voor risico van de houder daarvan. De gemeente ervaart geen aansprakelijkheid bij het gebruik van de ontheffing.
 • Bij verlies van de ontheffing kan een nieuwe ontheffing worden verstrekt met dezelfde (resterende) geldigheidsduur als de oude ontheffing. Hiervoor zijn leges verschuldigd. Deze vindt u op deze webpagina.