Begrippenlijst aanvraag bouwarchief

Een bouwvergunning is toestemming om een bouwwerk op te richten, te vernieuwen of te veranderen. 

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt meerdere losse vergunningen, zoals de bouwvergunning.

Constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen. Met de berekeningen kan men aantonen of het gebouw / bouwwerk voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit met betrekking tot de constructieve veiligheid.  Op de constructietekeningen staan de resultaten van de berekening uitgewerkt.  

Bij een sondering wordt de draagkracht van de bodem bepaald voor de funderingsconstructie. Een sondering wordt o.a. weergegeven in een grafiek.

Een installatietekening is een tekening  waar de aansluitpunten op staan. Aansluitpunten van o.a.

  • De brandveiligheidsvoorzieningen;
  • Water;
  • Elektra;
  • Riolering.  

De aansluitpunten kunnen op meerdere tekeningen staan.  

Een bouwkundige tekening  is een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. De tekening is op schaal en voorzien van een duidelijke maatvoering. Er bestaan verschillende soorten bouwtekeningen. Zie uitleg hieronder.  

Een situatietekening is een tekening van het terrein met daarop de aanwezige bebouwing. Op een situatietekening is o.a. te zien:

  • Hoe groot het perceel is;
  • Welke en hoeveel gebouwen op een perceel aanwezig zijn;
  • Wat de afmetingen van deze gebouwen zijn. De schaalaanduiding voor een situatietekening is 1:1000.    

Een plattegrond is een horizontale doorsnede van een bouwlaag op 1200mm boven vloerniveau. Op de plattegrond vind je o.a.:

  • De uitwendige- en inwendige scheidingsconstructies;
  • De peilmaten van de vloer;
  • De benoeming van de verschillende ruimten.

De schaalaanduiding voor een plattegronden is 1:100 of 1:200 dit is afhankelijk van de grootte van het bouwwerk.  

Een geveltekening is een bouwkundige tekening van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant uit komt te zien. Ook staat aangegeven waar de gevelopeningen (ramen en deuren) bevinden. En wat de draairichting van de te openen delen (ramen en deuren) in de gevel is. De schaalaanduiding van een geveltekening is 1:100 en 1:200 dit is afhankelijk van de grootte van het bouwwerk.  

Een doorsnedetekening is een verticale snede door een gebouw. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen, zoals de opbouw van vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is. De schaalaanduiding van een doorsnede is 1:100 en 1:200 dit is afhankelijk van de grootte van het bouwwerk.

Op een detailtekening  staat hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Aan de hand van detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. De schaalaanduiding voor details is 1:5, 1:10 en 1:20.