Woning splitsen

U kunt een woning of pand in één of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitsen. Een dergelijke splitsing is alleen mogelijk als u hiervoor een vergunning van de gemeente hebt gekregen en de splitsing vervolgens in de kadastrale gegevens is verwerkt.

Of en onder welke voorwaarden aan u een vergunning wordt verleend is afhankelijk van het gemeentelijk beleid ten aanzien van wonen.

Aanpak

De splitsvergunning wordt in principe slechts verleend in combinatie met een omgevingsvergunning voor bouwen of slopen (voorheen bouwvergunning en sloopvergunning). Wilt u een woningsplitsingsvergunning zonder dat u een omgevingsvergunning nodig denkt te hebben? Dan zult u moeten kunnen aantonen dat de gesplitste woondelen in overeenstemming zijn met de eisen in het Bouwbesluit.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.