Woning splitsen of woning omzetten

De druk op de woningmarkt in Houten blijft hoog. Daarom wil het College van B&W dat, naast het bouwen van nieuwe woningen, ook de bestaande woningvoorraad beter gebruikt wordt. Het gaat om het bevorderen van samenwonen, woningruil en woningsplitsing. Om deze reden is het beleid voor woningomzetting en woningsplitsing verruimd. Daarmee vervalt het beleid van 1 februari 2022.

Woningsplitsing is het maken van meer dan één zelfstandige woning in een bestaande zelfstandige woning, bijvoorbeeld door een (grote) woning van drie verdiepingen per verdieping te splitsen in drie appartementen. Elk pand heeft dus alle eigen wezenlijke voorzieningen. Er is geen sprake van het delen van die wezenlijke voorzieningen zoals keuken, sanitair en bergruimte. De eigen toegang via een voordeur mag wel uitkomen op een gemeenschappelijke gang, galerij of trappenhuis.

Bij woning omzetting (ook wel ‘verkamering’ genoemd) komen er meer dan één huishouden in een zelfstandige woning. Elk huishouden zal in ieder geval een eigen slaapkamer hebben en verder zullen de wezenlijke voorzieningen zoals keuken, sanitair en bergruimte worden gedeeld.

Het al dan niet delen van wezenlijke voorzieningen is het essentiële verschil tussen omzetting en splitsing.

De verruiming van de mogelijkheid voor het splitsen en/of omzetten van bestaande woningen bestaat er uit dat er meer maatwerk mogelijk is. De woningeigenaar (die wil splitsen of woning omzetten) moet motiveren waarom op de specifieke locatie meer woningdelen (via splitsing of omzetting) mogelijk is.

Aanpak

Een vergunning is nodig. In de beleidsregels staat dat hiervoor wordt gekeken naar:

  • Het voorkomen van leefbaarheidsproblemen in de wijk
  • Beperking parkeeroverlast
  • Voldoende bergruimte
  • Goed verhuurderschap bij woningomzetting
  • Voorkomen van (geluids-)overlast
  • Ontstaan van voldoende woonoppervlak na de splitsing of omzetting.

Deze criteria zijn er om het belang te beschermen van zowel omwonenden als toekomstige bewoners van de betreffende woningen.