Initiatieven in de Openbare Ruimte

Ons Buiten

U heeft vast wel eens een bordje of tegel van ‘Ons Buiten’ gezien. Hiermee maken we initiatieven in de openbare ruimte zichtbaar. Sommige bewoners onderhouden bestaand gemeentegroen. Anderen maken met de buurt een herinrichtingsplan en realiseren en onderhouden dit zelf.

Wordt u hier enthousiast van en wilt u zelf een initiatief starten? Lees dan eerst de voorwaarden (pdf, 143 KB)  

Zelf een stukje openbare ruimte anders inrichten en onderhouden?

Gemeente Houten werkt daar graag aan mee. Er zijn al vele initiatieven van bewoners mogelijk gemaakt. De verfraaiing van uw straat of buurt zorgt niet alleen voor een mooiere buurt en meer contact met uw buren, maar het draagt ook bij aan een groen en duurzaam Houten.

U kunt bijvoorbeeld een geveltuin krijgen of de stoep omvormen naar groen, zoals gras, beplanting, bloemenweide of boomspiegel. Maar ook een picknickbank of bloembak is mogelijk. De wijkcoördinator kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Neem hiervoor telefonisch contact op met één van de wijkcoördinatoren.

Wilt u bestaand gemeentegroen zelf onderhouden?

Dit is mogelijk, u moet dan denken aan:

  • het onderhouden van plantsoenen
  • het maaien en bijkanten van gras
  • het snoeien van gemeentehagen

U kunt hiervoor een aanvraag doen. 

Aanvraag onderhouden gemeente groen