Cybersecurity awareness

Om de bewustwording te vergroten, is de maand oktober wereldwijd uitgeroepen tot cybersecurity awareness maand. Ook gemeente Houten doet aan deze campagne mee. Maar dit doen wij niet alleen. In het politiedistrict Lekpoort werken we het gehele jaar door samen met de politie en met gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden aan uw en onze cyberveiligheid.

Tijdens de cybersecurity awareness maand geven wij op diverse manieren extra aandacht aan het belang van cyberveiligheid. Elke week behandelen we een ander thema: inwoners algemeen, ondernemers, jongeren en ouderen.

Cyberveiligheid en senioren

Cyberveiligheid en jongeren

Bekijk de meerdelige YouTube: Geflasht. In deze serie interviewen Luca en Lante jongeren op straat over cybercriminaliteit. Bekijk hoe jongeren denken over deze onderwerpen en krijg tips en tricks over hoe je cyber- weerbaar wordt en kan voorkomen dat je slachtoffer wordt van verschillende vormen van cybercriminaliteit.

Als inwoner kunt u zelf checken of uw accountgegevens (on)veilig zijn. Dit kunt u doen op de website: haveibeenpwned.com. Op deze website vult u uw e-mailadres of telefoonnummer in, drukt op ‘pwned’ en ziet meteen of uw gegevens voorkomen in een datalek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw telefoonnummer is gevonden in een Facebook-lek, of uw e-mail voorkomt in een lek van een online dienst.

Tips

  • Kies sterke en vooral ook unieke wachtwoorden. Verander direct het wachtwoord dat bij een datalek betrokken is, ook op andere plaatsen als u het vaker gebruikte. Een wachtwoordmanager kan helpen unieke wachtwoorden te onthouden en in te vullen.
  • Stel tweefactorauthenticatie in, en gebruik als extra beveiligingsmiddel bij voorkeur een authenticator-app, niet sms. Vermijd of verwijder zoveel mogelijk uw 06-nummer/sms als extra beveiliging voor accounts. Via sim-swapping kunnen criminelen je 06-nummer en de daarmee beveiligde accounts overnemen.
  • Wees extra alert. Behandel elk verzoek dat met betalen, overboeken of inloggen heeft te maken met argwaan. Laat u niet overtuigen door persoonlijke gegevens die in een bericht of telefoontje worden genoemd.
  • Bel zelf je bank bij twijfel. Ga niet in op mailtjes, sms’jes of telefoontjes van 'uw bank' die u iets opdragen. Log ook niet in via een linkje in een bericht. Controleer berichten via de bank-app of beveiligde omgeving op de website.
    Een echt bericht van de bank krijgt u via de bank-app, de echte website of via een brief. Maar let op: ook berichten per brief kunnen nep zijn.
  • Gebruik verschillende mailadressen. Gebruik bij voorkeur verschillende mailadressen of zogenoemde aliassen bij u accounts. Zo kunt u spam of nepmails makkelijker (onder)scheiden van uw belangrijke mail.
  • Beperk en verwijder data. Voer bij het maken van accounts geen onnodige gegevens in. En gaat u weg bij een bedrijf of website? Verwijder dan het account.
  • Meld ID-fraude. Wordt er identiteitsfraude gepleegd met uw gegevens, neem dan contact op met Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten en doe aangifte, voor hulp en schadebeperking.
  • Meld een datalek. Er is een meldplicht voor organisaties om datalekken te melden. Loopt u zelf tegen een datalek aan en reageert de betrokken organisatie niet (goed), dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.    
1