Peuter- en kinderopvang

Er is een gevarieerd aanbod aan kinderopvang en er is ook kortdurende peuteropvang in Houten bij KMN Kind&Co en Kids Lodge.

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Alleen met een opvangvoorziening uit dit register komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang vanuit de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag.

Vergoeding kortdurende peuteropvang via de gemeente

Gaat uw kind naar de peuteropvang en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang.

Op basis van uw inkomen berekent de gemeente de hoogte van deze vergoeding. De ouderbijdrage betaalt u rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie. De kosten van opvang verschillen per organisatie. Op de website van KMN Kind & Co en Kids Lodge. kunt deze bedragen vinden.

De gemeentelijke vergoeding betalen wij rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie van uw keuze. Voor 2024 gaat de gemeente uit van een gemeentelijk uurtarief van € 10,91.

Na de aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een bericht over de hoogte van de vergoeding.

Inloggen met DigiD Aanvraag vergoeding peuteropvang

Let op! Voor de berekening van uw ouderbijdrage heeft de gemeente uw laatst vastgestelde inkomensverklaring nodig. Woont u samen met een partner: dan ontvangt de gemeente de inkomensverklaring van u beiden. Deze kunt u downloaden op de webpagina van mijn belastingdienst

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar
  • U en uw kind staan ingeschreven bij de gemeente Houten
  • Uw kind bezoekt 7 of 8 uur per week (2 dagdelen) de peuteropvang
  • U heeft een overeenkomst met een peuteropvangorganisatie die staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook moet de peuteropvangorganisatie voldoen aan de kwaliteitscriteria peuteropvang van de gemeente Houten.
    Deze staan in de Regeling Peuteropvang en voorschoolse educatie Houten (pdf, 327 KB). De organisaties die aan deze kwaliteitscriteria voldoen vindt u hier. Bekijk hier de lijst met kinderopvangorganisaties (pdf, 20 KB).
  • Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan heeft u recht op 2 dagdelen extra

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen kunnen twee dagdelen extra (gratis) naar de peuteropvang. Ouders ontvangen van de GGD een indicatie Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door deze extra uren kan een kind extra spelen, leren en ontwikkelen! Heeft uw kind een VVE-indicatie ontvangen van het GGD? Dan betalen wij dagdeel 3 en 4 rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie.

Over het algemeen heeft u recht op kinderopvangtoeslag wanneer:

  • Beide ouders werken of studeren
  • U een alleenstaande ouder bent die werkt of studeert.
  • U een traject volgt naar werk. Of u aan een programma deelneemt op weer aan de slag te kunnen (een re-integratietraject).

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst. U kunt op deze website ook een proefberekening laten maken. Via mijn toeslagen kunt u gelijk online een aanvraag doen.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het doen van aanvraag voor deze vergoeding? Of bij het aanvragen voor kinderopvangtoeslag bij de belasting? Dan kunt u terecht bij Infospreekuur Houten. Meer informatie vindt u op hun website.

Vragen of een wijziging doorgeven?

Heeft u vragen over deze regeling? Of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur hiervoor een mail naar subsidiepeuteropvang@houten.nl of bel naar (030) 639 26 11.

Wijzigingen bent u verplicht aan ons door te geven.