Vrijwilligerswerk

De gemeente Houten ondersteunt vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers werken. Dit doen wij door:

 • ondersteuning van de vrijwilligerscentrale
 • het jaarlijks in het zonnetje zetten van een groep vrijwilligers via een persoonlijke attentie
 • jaarlijks de Activiteitenmarkt te organiseren
 • het stimuleren van maatschappelijk ondernemen door de koppeling van bedrijfsleven en vrijwilligerswerk
 • een collectieve vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerscentrale Houten is het kenniscentrum voor alle vragen rondom vrijwilligerswerk en de talentenbank voor specifiek aangeboden talent.

 • Vacaturebank (bemiddeling tussen vraag en aanbod)
  Via vrijwilligersvacatures kunnen toekomstige vrijwilligers het Houtense aanbod bekijken.  Men kan digitaal reageren op een vacature naar keuze en deze wordt dan doorgestuurd naar de betreffende contactpersoon van de organisatie. Men kan ook een vrijblijvend gesprek aanvragen met de coordinator om samen te kijken naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Bemiddeling is altijd maatwerk.
 • Belangenbehartiging
  De Vrijwilligerscentrale ziet er op toe dat vrijwilligers en vrijwilligerswerk een volwaardige plaats krijgen in de samenleving;
 • Informatie en advies
  Het verstrekken van informatie over plaatselijke organisaties, rechtspositie van de vrijwilliger, werken met behoud van uitkering, foldermateriaal etc.;
 • Organisaties ondersteunen met bv. certificering, het maken van een vrijwilligersbeleid, aantrekkelijke vacatures bedenken.
 • Deskundigheidsbevordering
  In samenwerking met organisaties voor ondersteuning van vrijwilligerswerk kunnen o.a. kadertrainingen worden georganiseerd, gericht op het vergroten/verbeteren van deskundigheid. Deze worden aangeboden bij Vrijwilligeracademie Houten
 • Promotie van vrijwilligerswerk
  Dit is gericht op het bekendmaken van vrijwilligerswerk. Dit wordt op verschillende manieren ingevuld door b.v. het meewerken aan de activiteitenmarkt, aandacht schenken aan de Internationale vrijwilligersdag.

Vrijwilligersvacatures vindt u op de website, vacaturebank: https://www.vrijwilligersvanhouten.nl/  Vrijwilligerscentrale is gevestigd in de Bibliotheek Lek & Ijssel, Onderdoor 160, Houten, 2e verdieping. Telefoonnummer: 030-7001500 Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligeracademie zijn onderdeel van 'van Houten&co'.

Download het schadeformulier (pdf, 21 KB). Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig. Vul het formulier in en stuur het naar gemeentehuis@houten.nl. De gemeente Houten stuurt het door naar de verzekeraar.

Meer informatie? Bekijk het filmpje over de VNG vrijwilligersverzekering.

Voor wie is de vrijwilligersverzekering

De verzekering verzekert iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente, of actief is voor een organisatie uit de gemeente Houten. Bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind. De gemeente heeft een passende verzekering afgesloten voor mantelzorgers.

De verzekering vervangt bestaande verzekeringen niet. De vrijwilligersverzekering is er voor vrijwilligers die onvoldoende verzekerd zijn. Deze verzekeringen, (behalve de ongevallenverzekering ), gelden alleen als de schade niet is gedekt door een andere verzekering.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • Leeftijd maakt niet uit
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten
 • mantelzorgers (sinds 1-1-2016)

Uitgesloten zijn:

 • vrijwillige brandweermensen
 • vrijwillige politiemedewerkers

De Basis- en Pluspolis bestaat uit diverse onderdelen

 • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en rechtspersonen
 • rechtsbijstand voor vrijwilligers
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

Afhandeling schadeclaim

Gemeente Houten en de verzekeraar controleren of u de claim terecht heeft opgestuurd.
De verzekeraar handelt de schade af met de benadeelde. De gemeente krijgt daar bericht van. Als er sprake is van eigen risico dan handelt de verzekeraar dat af met de rechtspersoon.

Waarom een vrijwilligersverzekering

Gemeente Houten heeft in 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet doorgaan. De gemeente ziet het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente de risico’s bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken. Een vrijwilliger mag niet met lege handen staan in geval van schade of een ongeval.

Meer informatie en voorwaarden

Kijk voor meer informatie ook op https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels