Adviesraad Sociaal Domein

  • De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan.
  • Hij adviseert het college van de gemeente Houten gevraagd en ongevraagd.
  • De Adviesraad adviseert over zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, armoede en jeugdhulp.
  • De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Houten centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare inwoners.
  • De Adviesraad luistert naar de kennis en ervaring van inwoners.
  • Met die kennis  denkt de Adviesraad mee over (nieuw) beleid en de uitvoering daarvan. Waar kan het nog beter en op welke manier? Als niet alles kan, wat is dan het belangrijkste?

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vier kernleden en afgevaardigden van vier werkgroepen. De werkgroepen houden zich ieder bezig met een speciaal aandachtsgebied. De aandachtsgebieden zijn:

  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • Mantelzorg;
  • Jeugd;
  • Werk en inkomen.