Gehandicapten parkeerkaart

 • Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
 • De kaart is maximaal 5 jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken.
 • De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.
 • U komt voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als u voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. Dit is een landelijke regeling.

Er zijn vier soorten parkeerkaarten:

 1. Bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt
 2. Passagierskaart, als u zelf geen auto of een brommobiel kan besturen
 3. Een combinatie van een bestuurders- en passagierskaart
 4. Instellingenkaart, voor het vervoer van gehandicapte bewoners van een instelling

Een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen/ verlengen

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart digitaal aanvragen/ verlengen. U moet hiervoor inloggen met DigiD. 

Heeft u een oude kaart? Dan vragen wij in het formulier om hiervan een foto toe te voegen. De kosten betaalt u bij het afhalen.

Inloggen met DigiD Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Gehandicaptenparkeerkaart afhalen

Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend ontvangt u een toekenningsbeschikking. Daarna maakt u een afspraak om de kaart op te halen bij de balie van het gemeentehuis. De kosten betaalt u bij het afhalen. U neemt mee:

 • een identiteitsbewijs
 • toekenningsbeschikking
 • een pasfoto
 • uw (vervallen) gehandicaptenparkeerkaart (indien van toepassing)
afspraak maken

Soort aanvraag Tarief
Keuringskosten Gehandicaptenparkeerkaart € 93,95
Afgiftekosten Gehandicaptenparkeerkaart € 31,25

Bestuurder

U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, en:

 • U hebt een langdurige beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen 100 meter lopen, óf
 • U bent permanent rolstoel gebonden, óf
 • U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt

Passagier

U bent als passagier continu afhankelijk van hulp van de bestuurder bij het vervoer van deur tot deur én

 • U hebt een langdurige beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen 100 meter lopen, óf
 • U bent permanent rolstoel gebonden, óf
 • U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

Met de gehandicaptenparkeerkaart voor (Wet langdurige zorg) instellingen kunnen de instellingen voor collectief vervoer zorgen en hoeven de bewoners niet afzonderlijk een kaart aan te vragen. Per instelling kunnen meerdere kaarten worden verstrekt.

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is meestal een medisch onderzoek nodig. Het medisch onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke arts van Argonaut Advies. U bespreekt met de arts uw klachten, de diagnose en de behandeling. De arts kijkt ook hoe u loopt en adviseert de gemeente Houten over uw aanvraag. Op basis daarvan wordt beoordeeld door de gemeente of u de kaart krijgt.

Een medisch onderzoek is niet nodig als uit eerder onderzoek blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Dit is als de gemeente bijvoorbeeld een eerder keuringsrapport in bezit heeft waarin staat dat uw handicap chronisch of onomkeerbaar is.

Bij diefstal of verlies

Als uw gehandicaptenparkeerkaart is gestolen, dan moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Als u uw kaart verloren hebt, dan meldt u dat bij de publieksbalie van de gemeente.

Alle kaartnummers registreren wij bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Geeft u uw kaart op als gestolen of vermist? Dan blokkeren wij de kaart gelijk. Hierdoor is de kaart onbruikbaar. Daarna vraagt u een nieuwe kaart aan. Extra benodigde bijlage is:

 • een kopie van het proces verbaal van de politie of
 • de aangifte van uw melding verloren voorwerp.

Wanneer is de gehandicaptenkaart niet meer geldig?

 • bij het verstrijken geldigheidsduur
 • bij afgifte van een nieuwe kaart of duplicaat
 • bij overlijden van de houder
 • bij onbevoegd aanbrengen van wijzigingen
 • bij een ongeldigverklaring

Een gehandicaptenparkeerkaart die zijn geldigheid heeft verloren, dient zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij de gemeente Houten,
Afdeling Dienstverlening. U kunt deze ook opsturen:

Gemeente Houten
Afdeling Dienstverlening
Postbus 30
3990 DA Houten