Meld- en adviespunt bezorgd

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag? Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat. Neem dan contact op met het meld- en adviespunt bezorgd.

Voor wie is het meldpunt?

Het meld- en adviespunt van de GGD is er voor sociaal kwetsbare mensen die vaak veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling. 

De GGD werkt samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie en gemeente om ervoor te zorgen dat de gemelde persoon de juiste zorg en/of hulp krijgt. 

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.