Robert Pelleboer (fractievoorzitter)

Robert Pelleboer

Politieke partij
CDA

Website CDA Houten

Emailadres
mail@robertpelleboer.nl

Nevenfunctie

  • Fractievoorzitter CDA
  • Raadslid
  • Adviseur Duurzaamheid Gemeente Ede (bezoldigd)
  • Ambassadeur bij Wereldwinkel Houten (onbezoldigd)
  • Lid Klankbordgroep LHBTI (onbezoldigd)
  • Lid Seniorenconvent
  • Voorzitter rondetafelgesprek
  • Lid van de raadswerkgroep omgevingswet
  • Lid van de vertrouwenscommissie van de burgemeester