Commissieleden SGP

Wim Osnabrugge
wosnabrugge@ziggo.nl

Nevenfunctie

  • Inspecteur/adviseur elektrische veiligheid (bezoldigd)
  • Directeur/grootaandeelhouder Osnabrugge Holding BV (bezoldigd)

 

Anne Prins-van den Bergh
annevdbergh12@gmail.com

Nevenfunctie

  • Algemeen directeur Examenadviesburo (bezoldigd)
  • Lid Raadswerkgroep Communicatie & Participatie

 

Mark Prins
markprins6@hotmail.com

Nevenfunctie

  • Bedrijfsmanagement Vermaat Groep BV (bezoldigd)
  • Bestuurslid kiesvereniging SGP Houten (onbezoldigd)