Geboorte aangifte

 • Uw kind is in de gemeente Houten geboren. Als uw kind in een andere gemeente geboren is, kijk dan op de website van die gemeente hoe u aangifte kunt doen.
 • De geboorteaangifte is verplicht.
 • U doet de geboorteaangifte digitaal via onderstaande button.
  Bij de aangifte moet u de volgende documenten uploaden:
  • verklaring van geboorte/bevallingsverslag van de verloskundige/behandelend arts
  • erkenningsakte (als dit van toepassing is).
  • akte van naamskeuze (als dit van toepassing is).
 • Als u of uw partner de aangifte zelf niet kan doen, kan iemand anders (die bij de bevalling was) dit doen. Dit kan alleen persoonlijk aan de balie. Een afspraak kunt u maken via het digitale formulier.
 • U doet de aangifte binnen drie dagen na de dag van geboorte. Is de laatste dag om aangifte te doen een zaterdag, zondag of feestdag? Dan kunt u de aangifte ook de eerstvolgende werkdag doen.
 • Wilt u uw pasgeboren kind laten bijschrijven in uw trouw- of partnerschapsboekje? Dit mag u zelf doen. U heeft daar geen ambtenaar voor nodig. Een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft geen officiële status. De vermelding van de kinderen in het boekje is vooral ceremonieel. U kunt er officieel niets mee bewijzen.
Inloggen met DigiD Aangifte doen van geboorte

Product Kosten
Afschrift geboorteakte € 15,70

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit? En wilt u een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen? Lees op de website van de IND meer over de aanvraag van een verblijfsvergunning

Een bijzondere situatie ontstaat als het een geboorteaangifte is van een kind dat kort heeft geleefd, maar vóór de geboorteaangifte is overleden. In deze gevallen wordt eerst een geboorteakte opgemaakt en daarna een overlijdensakte. Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte mogen gedaan worden door iemand die bevoegd is tot het aangeven van overlijden. Meestal is dit de  uitvaartverzorger.