Belastingen en heffingen

Heeft u vragen over de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Houten? Dan kunt terecht op de website en het digitaal loket van BghU.

Website BghU