Begroting en Jaarrekening

Op deze pagina vindt u links naar de online begrotingen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Heeft u liever een document, dan kunt deze ook op die pagina's downloaden.

De begroting bestaat uit de volgende paragrafen:

  • Lokale heffingen
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Ombuigingen
  • Global Goals
  • Verbonden partijen en U10