Officiële bekendmakingen in Houten

Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. Die verplicht gemeenten en andere overheden om alle officiële publicaties op de website Officielebekendmakingen.nl te plaatsen. Daarnaast publiceren we de bekendmakingen wekelijks op de gemeentepagina in Houtens Nieuws.

Berichten over uw Buurt

Via Berichten over uw Buurtop overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de e-mailservice. U ontvangt dan automatisch een mail met nieuwe bekendmakingen over zaken die spelen binnen een gebied van 125, 250 of 500 meter rondom uw woonadres. Dit zijn bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschap, regionale samenwerkingsverbanden en van de Rijksoverheid.

In de e-mail staan alleen nieuwe bekendmakingen. Zijn er geen nieuwe bekendmakingen, dan ontvangt u ook geen e-mail.

Lokale wet- en regelgeving

Voor de volledige versie van de lokale wet- en regelgeving kunt u terecht op Overheid.nl. Hier kunt u zoeken op postcode en trefwoord.

Bekijk hier de laatste gepubliceerde bekendmakingen

Publicatie omgevingsprogramma's

Ten behoeve van de Digitaal Stelsel Omgevingswet

Publicatie ontwerpbesluit/ besluit uitgebreide procedure

Hieronder treft u de bijlagen van de ontwerpbesluiten en/of besluiten uitgebreide procedure die op dit moment ter inzage liggen. 

Onderwerp: UV23246, bouwen werktuigenberging en veestal, besluit niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het besluit ligt van 30 mei 2024 tot en met 10 juli 2024 in het gemeentehuis ter inzage en treedt op 11 juli 2024 in werking;

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 10 juli 2024 beroep tegen het besluit aantekenen bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht; daar zijn kosten aan verbonden en het schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.

Onderwerp: besluit ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning Van der Velden Rioleringsbeheer Buren B.V. aan de Kanaaldijk Zuid 2 te Schalkwijk.

Onderwerp: UV23259, gewijzigd uitvoeren van de in 2005 vergunde bedrijfshal

Het besluit ligt van 20 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 in het gemeentehuis ter inzage en treedt op 1 augustus 2024 in werking;

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 juli 2024 beroep tegen het besluit aantekenen bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht; daar zijn kosten aan verbonden en het schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.