Officiële bekendmakingen in Houten

Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht (onder andere) gemeenten om alle officiële publicaties online te zetten via de website Officielebekendmakingen.nl. Daarnaast publiceren we de bekendmakingen ook nog wekelijks op de gemeentepagina in 't Groentje.

Berichten over uw buurt

Via berichten over uw buurtop overheid.nl kunt hierbij zelf aangeven binnen welke afstand van uw adres u bekendmakingen wilt ontvangen en u krijgt dan vanzelf een mail als er iets binnen het betreffende gebied gepubliceerd wordt.

Op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden  de e-mailservice. 

Lokale wet- en regelgeving

Voor de volledige versie van de lokale wet- en regelgeving kunt u terecht op Overheid.nl. Hier kunt u zoeken op postcode en trefwoord.

Bekijk hier de laatste gepubliceerde bekendmakingen

Publicatie ontwerpbesluit/ besluit uitgebreide procedure

Hieronder treft u de bijlagen van de ontwerpbesluiten en/of besluiten uitgebreide procedure die op dit moment ter inzage liggen. 

Besluit Uitgebreide Procedure Lichtschip 2 in Houten

Onderwerp: Bouwvergunningen B120080018 en B220100013 1e en 2e fase kantoor

Het besluit ligt van 15 februari 2024 tot en met 27 maart 2024 in het gemeentehuis ter inzage en treedt op 28 maart 2024 in werking;

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 maart 2024 beroep tegen het besluit aantekenen bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht; daar zijn kosten aan verbonden en het schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.

Downloads

Onderwerp: UV23138, gebruik voorste gedeelte monumentale boerderij als plattelandswoning en bouwen tweede woning met bijgebouw

Het besluit ligt van 1 februari 2024 tot en met 13 maart 2024 in het gemeentehuis ter inzage en treedt op 14 maart 2024 in werking;

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 maart 2024 beroep tegen het besluit aantekenen bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht; daar zijn kosten aan verbonden en het schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.

Besluit Uitgebreide Procedure Nieuwe Schaft 17 in Houten

Onderwerp: UV23292, wijzigen brandveilig gebruik

Het besluit ligt van 25 januari 2024 tot en met 6 maart 2024 in het gemeentehuis ter inzage en treedt op 7 maart 2024 in werking;

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 maart 2024 beroep tegen het besluit aantekenen bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht; daar zijn kosten aan verbonden en het schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.