Register van verwerkingen Houten

De gemeente Houten heeft de activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Houten. In dit activiteitenoverzicht beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden.

Veel gebruikte afkortingen:

  • BSN: Burgerservicenummer
  • NAW: Naam, adres, woonplaats
  • AVG: Algemene Verordening Persoonsgegevens
  • WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur
  • AWB: Algemene Wet Bestuursrecht
  • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
  • WVW: Wegenverkeerswet
  • KvK: Kamer van Koophandel

Download het activiteitenoverzicht (pdf, 378 KB)