Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Denkt u dat u subsidie kunt krijgen? Wilt u een evenement organiseren en heeft u hiervoor een evenementenvergunning nodig? Wilt u gaan bouwen en is daarvoor een omgevingsvergunning nodig?

In al deze gevallen moet u een aanvraag doen bij de gemeente. Als u de aanvraag heeft gedaan, wacht u tot u een beslissing krijgt. U wilt zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Dat wilt u ook als u een bezwaarschrift heeft opgestuurd.

De ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ regelt wat u kunt doen als de overheid niet op tijd een beslissing neemt.

Wat is ‘niet tijdig’?

De gemeente beslist ‘niet tijdig’ als de beslissing langer duurt dan de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet hoe lang een beslissing mag duren. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan een paar weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de termijn toch zonder dat de gemeente beslist over uw aanvraag? Dan stuurt u de gemeente een brief waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente in gebreke. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om toch nog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de wet daaraan twee gevolgen:

 1. De dwangsom begint automatisch te lopen.
  U heeft de gemeente in gebreke gesteld. Toch is er twee weken daarna nog geen beslissing. Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslissing niet komt. De dwangsom loopt niet meer dan 42 dagen en is maximaal 1260 euro.
 2. U kunt direct beroep instellen.
  U heeft de gemeente in gebreke gesteld. Toch is er twee weken daarna nog geen beslissing. Dan kunt u ook meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. De rechtbank kan het beroep gegrond verklaren. Dan moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen.

Verlengen beslistermijn

De gemeente moet een weloverwogen beslissing nemen over uw aanvraag. Dat is in uw eigen belang en in het algemeen belang. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie. Ook kan het zijn dat de gemeente zo veel informatie ontvangt dat zij onmogelijk op tijd kan beslissen. De termijn wordt ook langer als u daar schriftelijk mee instemt.
In de wet staat hoe de gemeente u moet informeren over het opschorten van de beslistermijn.

De procedure in het kort

In stappen ziet de procedure er als volgt uit.

 1. U dient een aanvraag of bezwaarschrift in.
 2. De beslistermijn verstrijkt zonder beslissing.
 3. U stelt de gemeente schriftelijk in gebreke.
 4. Twee weken verstrijken zonder beslissing.
 5. De dwangsom gaat automatisch lopen (maximaal 42 dagen en 1260 euro). Ook kunt u direct beroep instellen bij de rechter.
 6. Als de rechter het beroep gegrond verklaart, moet de gemeente alsnog binnen twee weken beslissen.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling BCJ/Juridische zaken, tel. (030) 63 92 611.