Wet open overheid (Woo)

Zoekt u informatie over de publieke taak van de gemeente die (nog) niet openbaar gemaakt is? Kunnen wij u ook telefonisch niet verder helpen? Dan kunt u deze informatie bij ons opvragen met een Woo-verzoek.  

U maakt dan gebruik van de mogelijkheden die de Wet open overheid (Woo) burgers, bedrijven en belangstellenden biedt (lees de officiële wettekst).

Hoe dient u een Woo-verzoek in? 

  • Stuur een e-mail naar gemeentehuis@houten.nl of een brief naar Postbus 30, 3990 DA HOUTEN. Zet in uw mail of uw brief: Woo-verzoek

  • Bel naar telefoonnummer 030-63 92 611 (maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.30 uur; vrijdag tot 16.00 uur); onze medewerkers helpen u dan om uw verzoek in te dienen of verbinden u door met onze contactfunctionaris Woo. 

Aan welke voorwaarden moet een Woo-verzoek voldoen?  

Uw verzoek gaat over een publieke taak van de gemeente Houten, waarover informatie bij ons is of zou moeten zijn. Die informatie moet zijn vastgelegd in een document, als een memo, nota, e-mail, foto of geluidsopname. 

U hoeft niet te motiveren waarom u het Woo-verzoek indient. Wél kunnen we u beter helpen als we de reden en achtergrond van uw verzoek begrijpen.

De gemeente Houten kan sneller aan de slag met uw Woo-verzoek als u zo precies mogelijk aangeeft waarover u informatie wilt en bijvoorbeeld ook welke onderdelen van de gemeente betrokken zijn en over welke periode uw verzoek gaat. We nemen in elk geval contact met u op, vóórdat we aan de slag gaan.  

Vermeld uw contactgegevens in het Woo-verzoek. Zorg ervoor dat u een telefoonnummer/mailadres gebruikt waarop u bereikbaar bent. 

Laat ons tot slot weten of u de informatie digitaal of op papier wilt ontvangen.  

Zijn er kosten verbonden aan een Woo-verzoek? 

Een Woo-verzoek is gratis. Wij sturen u de resultaten digitaal via e-mail. 

Wilt u de documenten (ook) op papier krijgen? Dan kunnen wij u kosten in rekening brengen voor het maken van de kopieën en porto. 

Wanneer nemen wij een besluit? 

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw Woo-verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst. 

Wij kunnen dit met maximaal twee weken verlengen, als de omvang van uw verzoek of de complexiteit van de informatie verlenging nodig maakt. Het is mogelijk dat de gemeente de beslistermijn opschort in verband met het vragen van een zienswijze aan een derde partij en/of belanghebbende. 

Kan een Woo-verzoek worden geweigerd? 

Openbaarheid van informatie is het uitgangspunt. De gemeente Houten wil zo transparant mogelijk werken. Echter, een Woo-verzoek kan toch (gedeeltelijk) worden geweigerd.  

Wij wegen het belang van openbaarmaking af tegen andere belangen genoemd in de Woo. Zo kunnen wij besluiten om de gevraagde informatie niet of geanonimiseerd te verstrekken als wij bijvoorbeeld van mening zijn dat openbaarmaking niet opweegt tegen de privacy van betrokkenen. 

Heeft u vragen over de Woo? 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons Telefonisch Informatie Centrum op 030-63 92 611. Deze beantwoorden uw vraag of verbinden u door met onze contactfunctionaris Woo.  

U kunt ook mailen naar gemeentehuis@houten.nl of een brief sturen naar Postbus 30, 3990 DA HOUTEN. Wij zorgen ervoor dat dit bij de juiste persoon terecht komt en nemen dan contact met u op. 

Later zijn via deze pagina alle Woo-verzoeken die sinds 1 mei 2022 zijn afgehandeld beschikbaar.