Spreekrecht burgers en instellingen

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom is iedereen van harte welkom bij een rondetafelgesprek. U kunt hiervoor uitgenodigd worden.

Rondetafelgesprekken zijn openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 10.00 uur op de betreffende vergaderdag.

Zie spelregels rondetafelgesprekken (pdf, 77 KB) 

Aanmelden spreekrecht

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Of heeft u iets wat u aan alle raadsleden wilt meedelen? Stuur dan een e-mail naar gemeenteraad@houten.nl.