Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die een koninklijke onderscheiding (lintje) verdient? Iedereen kan een lintje aanvragen. U kunt de persoon voordragen in de gemeente waar deze persoon woonachtig is. Is de persoon niet woonachtig in de gemeente Houten? Neem dan contact op met de gemeente waar de persoon wél woont.

Wilt  u weten hoe u iemand moet voordragen en waar de persoon aan moet voldoen om in aanmerking te komen? Stuur een e-mail met uw verzoek naar kabinet@houten.nl. De kabinetsmedewerker van de gemeente Houten zal vervolgens contact met u opnemen om de haalbaarheid van uw aanvraag met u te bespreken.

Waar dient u rekening mee te houden?

Bij het voordragen van een persoon dient u een volledig ingevuld voorstelformulier in bij de burgemeester van de gemeente Houten.

  • Heeft de persoon zich langdurig (ten minste 15 jaren) ingezet, met een intensiteit van minimaal 8 tot 10 uren per week? Let op: een uiteindelijke gemiddelde inzet, gerekend over 15 jaar telt niet, het gaat om een continue inzet, gedurende de gehele periode.
  • Is de laatst uitgevoerde activiteit in minder dan één jaar geleden gestopt? Gerekend vanaf de datum dat de uitreiking plaats vindt.
  • De activiteiten, de periodes, de intensiteit én de (hoogte van) vergoedingen dienen duidelijk te worden ingevuld. Werk zo min mogelijk (liever niet) met ‘??’ of ‘niet bekend’.
  • Het complete voorstel moet goed worden onderbouwd en voldoende ondersteunende brieven hebben (minimaal 3, zeer belangrijk!). De brieven dienen als bijlagen te worden toegevoegd en mogen niet worden geïntegreerd in het voorstelformulier. Bij voorkeur brieven op briefpapier en ondertekent door de ondersteuner.
  • Is de persoon nog in loondienst? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de werkgever verplicht.

Dient u de aanvraag in voor de eerstvolgende lintjesregen? Dan dient de aanvraag uiterlijk 1 juni in het voorafgaande jaar te zijn ingediend bij de burgemeester. Stuur de aanvraag naar kabinet@houten.nl.

Het is ook mogelijk om uw aanvraag in te dienen voor een bijzondere gelegenheid. Dat kan voor het afscheid van de persoon, jubileum van de vereniging of bij het neerleggen van een bestuurlijke taak door de persoon. In dit geval dienen de verdiensten én de gelegenheid een duidelijk verband met elkaar te hebben. Uitreiking binnen privé sferen is niet toegestaan, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, een huwelijksjubileum, etcetera. De aanvraag voor een bijzondere gelegenheid dient u minimaal 6 maanden van tevoren in te dienen bij de burgemeester. Stuur de aanvraag naar kabinet@houten.nl.

Meer informatie over koninklijke onderscheidingen leest u op www.lintjes.nl. Vragen over het indienen van een voorstel bij de gemeente Houten? Stuur een e-mail naar kabinet@houten.nl.

Bijeenkomst gedecoreerden

Ieder jaar op Koningsdag organiseert de gemeente Houten een bijeenkomst voor inwoners met een koninklijke onderscheiding. Onder het genot van een kopje koffie kunnen zij met elkaar kennismaken, bijpraten en ervaringen uitwisselen. De burgemeester is ook aanwezig en spreekt de gedecoreerden toe. De bijeenkomst is aansluitend aan de Aubade op het Plein in het Oude Dorp, die om 9.00 uur begint.

Alle gedecoreerden hebben onlangs een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst op woensdag 27 april. Aanmelden kan tot en met 17 april.

Vragen over de bijeenkomst voor gedecoreerden? Stuur dan een e-mail naar kabinet@houten.nl

Aanmelden bijeenkomst gedecoreerden