Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Houten is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

 • Zijn de doelstellingen en beoogde effecten gerealiseerd (doeltreffendheid)?
 • Zijn de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen (doelmatigheid)?
 • Heeft de gemeente conform geldende wet- en regelgeving gehandeld (rechtmatigheid)?

Organisatie Rekenkamer

De Rekenkamer kent een directeur (Frank Hordijk) en een plaatsvervangend directeur (Peter van Loon). Hieronder tref je de hoofd- en nevenfuncties van beide heren aan:

Hoofd- en nevenfuncties

Status per 15 januari 2024

 • DGA en bestuurder van onderzoeks- en adviesbureau Hordijk & Hordijk B.V. te Culemborg – bezoldigd
 • partner en bestuurder van accountantskantoor Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. te Everdingen – bezoldigd
 • DGA en bestuurder van beheervennootschap Frank Hordijk Holding B.V. te Culemborg – bezoldigd
 • docent Bedrijfseconomie bij de Stichting O.R.S. Lek en Linge (middelbare school) te Culemborg – bezoldigd
 • directeur van de rekenkamer van de gemeente Diemen – bezoldigd (via Hordijk & Hordijk B.V.)
 • lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Minkema College (middelbare school) te Woerden – bezoldigd (via Hordijk & Hordijk B.V.)
 • lid van het bestuur (‘protector’) van de Stichting Elisabeth Weeshuis te Culemborg – uitsluitend symbolisch bezoldigd
 • lid van de Raad van Toezicht van de Supportersvereniging Ajax – uitsluitend facilitair bezoldigd.

Peter van Loon

Hoofd- en nevenfuncties

status per 15 januari 2024

 • eigenaar Peter van Loon Organisatieadvies – bezoldigd
 • lid van het bestuur (secretaris) van Stichting Lemon Foundation te Sint-Oedenrode – onbezoldigd
 • plaatvervangend directeur van de rekenkamer van de gemeente Diemen - bezoldigd

Hoe werkt de rekenkamer

De rekenkamer heeft overleg met de raadsfracties en bepaalt daarna wat zij gaat onderzoeken. Alle aspecten van het gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen worden onderzocht. De rekenkamercommissie voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit.

De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren.

In de verordening op de rekenkamercommissiekunt u meer lezen over de inrichting van de rekenkamer en de wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd.

Suggesties voor onderzoek?

De rekenkamer houdt bij het opstellen van haar onderzoeksprogramma rekening met suggesties van de gemeenteraad, inwoners en belangengroeperingen in Houten. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamer alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals maatschappelijk en financieel belang en risico's voor de gemeente.

Contact

Heeft u vragen? Of een suggestie voor een onderzoeksonderwerp? Dan kunt u contact opnemen met:

Frank Hordijk
Directeur van de rekenkamer

Frank@hordijk.org 
0345-533 083 of 06-50 27 06 73.

Ook kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Houten,
griffie@houten.nl.