Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Houten is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

 • Zijn de doelstellingen en beoogde effecten gerealiseerd (doeltreffendheid)?
 • Zijn de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen (doelmatigheid)?
 • Heeft de gemeente conform geldende wet- en regelgeving gehandeld (rechtmatigheid)?

Organisatie rekenkamer

De gemeente Houten geeft met ingang van 1 januari 2018 invulling aan de rekenkamerfunctie via het directeursmodel. De directeur Frank Hordijk is benoemd in de raadsvergadering van 24 januari 2023.

 • Directeur van Hordijk & Hordijk, adviseurs voor organisatie en financiën B.V.
 • Partner bij Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.
 • Directeur van Frank Hordijk Holding B.V.
 • Docent management en organisatie (bedrijfseconomie) aan de O.R.S. Lek en Linge (Culemborg)
 • Directeur van de rekenkamers van de gemeenten Maasdriel en Nieuwkoop
 • Lid van de raad van toezicht van het Minkema College (Woerden)
 • Lid van het bestuur van het stagebureau van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Lid van het bestuur van de Stichting Elisabeth Weeshuis Culemborg
 • Ajax Life supportersvereniging, lid raad van toezicht
 • Uiteenlopende bestuurlijke betrokkenheid bij kerk, verenigingen en lokale initiatieven (thans onder meer ‘protector’ van de Stichting Elisabeth Weeshuis,
  Culemborg)
 • Lid raad van commissarissen Paerel Leven N.V.

Hoe werkt de rekenkamer

De rekenkamer heeft overleg met de raadsfracties en bepaalt daarna wat zij gaat onderzoeken. Alle aspecten van het gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen worden onderzocht. De rekenkamercommissie voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit.

De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren.

In de verordening op de rekenkamercommissie kunt u meer lezen over de inrichting van de rekenkamer en de wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd.

Suggesties voor onderzoek?

De rekenkamer houdt bij het opstellen van haar onderzoeksprogramma rekening met suggesties van de gemeenteraad, inwoners en belangengroeperingen in Houten. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamer alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals maatschappelijk en financieel belang en risico's voor de gemeente.

Contact

Als u vragen heeft over de rekenkamer of een suggestie wilt doen voor een onderzoeksonderwerp kunt u contact opnemen met Frank Hordijk, directeur van de rekenkamer, e-mail frank@hordijk.org of tel. (0345-533 083) of 06-50 27 06 73. Ook kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Houten, e-mail griffie@houten.nl.