Spreekrecht voor burgers en instellingen - rondetafelgesprek

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom is iedereen van harte welkom bij een rondetafelgesprek. U kunt hiervoor uitgenodigd worden.

Rondetafelgesprekken zijn openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 09.00 uur op de betreffende vergaderdag.

Zie spelregels rondetafelgesprekken  (pdf, 99 KB)

Aanmelden rondetafelgesprek

Met verzenden bent u akkoord, dat deze informatie wordt gedeeld met raads-/commissieleden en het college. 

U kunt uw spreekrecht wel gebruiken om:

  • een toelichting te komen geven op (aspecten van) een raadsvoorstel
  • een toelichting te komen geven op een brief die u gericht heeft aan de raad
  • uw mening kenbaar te maken over onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken, maar wel op de agenda van een (daaropvolgende) raadsvergadering.

U kunt uw spreekrecht niet gebruiken voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u weten wat op de agenda staat? U vindt het in ons raadssysteem iBabs.

U kunt ook het woord voeren bij het agendapunt “spreekrecht voor burgers” over onderwerpen die niet op de agenda van de rondetafelgesprekken staan. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

  • raadsvoorstellen die niet in de rondetafel aan de orde komen
  • een toelichting op een brief die u heeft gestuurd en die voor de komende raad op de lijst van doorlopende stukken is geplaatst.

Er is dus geen open spreekrecht over willekeurige onderwerpen. De raad wil graag naar de inbreng van burgers en instellingen luisteren. Maar het is belangrijk dat de aanwezige politici zich wel kunnen voorbereiden op de inhoud. Vandaar dat aan het spreekrecht toch een schriftelijk stuk vooraf moet gaan.

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Of heeft u iets wat u aan alle raadsleden wilt meedelen? Stuur dan een e-mail naar griffie@houten.nl.