Zonnevelden

In Houten is ruimte voor 55 ha nieuwe zonnevelden. Organisaties mochten plannen inleveren voor nieuwe zonnevelden. Dit leverde tien plannen op. De gemeente heeft de plannen beoordeeld en de drie beste plannen geselecteerd. Dit zijn de zonnevelden ‘De Heul’, ‘De Knoest’ en ‘Oosterlaak’. Voor twee plannen is inmiddels een vergunning verleend.

Zonnevelden op water

Twee plannen gingen over zonnepanelen op het water. Dit soort zonnevelden passen niet binnen het beleid van de gemeente. Het college ziet wel kansen voor zonnepanelen op water in Laagraven. Daarvoor is een betere uitwerking nodig. Daarna wil het college er nog eens naar kijken.

Het vervolg

Wethouder Paul van Ruitenbeek is verantwoordelijk voor het vervolg van het proces van de plannen. De initiatiefnemers van de zonnevelden moeten voor 31 december 2022 een vergunning aanvragen. Voor twee zonnevelden is dit al gebeurd.

Ingediende vergunningaanvragen

Op 5 april 2022 zijn er vergunningaanvragen voor zonneveld ‘De Heul’ en zonneveld ‘De Knoest’ ingediend. Hiervoor is inmiddels vergunning verleend. De organisatie van het Zonneveld Oosterlaak verwerkt nu de opmerkingen uit de beoordelingsprocedure. Het heeft daardoor meer tijd nodig om een aanvraag in te dienen.

Download beleidskader zonnevelden (pdf, 2 MB)