Zonnevelden

In Houten is ruimte voor 55 ha nieuwe zonnevelden. Organisaties mochten plannen inleveren voor nieuwe zonnevelden. Dit leverde tien plannen op. De gemeente heeft de plannen beoordeeld en de drie beste plannen geselecteerd. Dit zijn de zonnevelden ‘De Heul’, ‘De Knoest’ en ‘Oosterlaak’. Voor twee plannen is inmiddels een vergunning verleend.

Zonnevelden op water

Twee plannen gingen over zonnepanelen op het water. Dit soort zonnevelden passen niet binnen het beleid van de gemeente. Het college ziet wel kansen voor zonnepanelen op water in Laagraven. Daarvoor is een betere uitwerking nodig. Daarna wil het college er nog eens naar kijken.

Download beleidskader zonnevelden (pdf, 2 MB)

Het vervolg

Wethouder Paul van Ruitenbeek is verantwoordelijk voor het vervolg van het proces van de plannen. De initiatiefnemers van de zonnevelden moeten voor 31 december 2022 een vergunning aanvragen. Voor twee zonnevelden is dit al gebeurd.

Ingediende vergunningaanvragen

Op 5 april 2022 zijn er vergunningaanvragen voor zonneveld “De Heul” en zonneveld “De Knoest” ingediend.  Voor zonneveld De Knoest is op 2 september 2022 de vergunning verleend. Voor zonneveld De Heul is op 4 oktober 2022 de vergunning verleend. 

Zonneveld Oosterlaak

Zonneveld Oosterlaak heeft eind december 2022 de vergunning ingediend. De aanvraag is nu in behandeling bij de gemeente. Er volgt op een later moment meer inhoudelijke informatie over de vergunningprocedure van het zonneveld op deze website. Voor informatie kunt u eventueel ook terecht op de website van ontwikkelaar Sunvest.

De ingediende stukken die behoren bij de vergunningaanvraag kunt u hieronder terugvinden. Het financiële participatieplan is hier niet toegevoegd. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact opnemen met de gemeente.