Zonnevelden

In Houten zijn regels gemaakt voor totaal 100 hectare aan zonnevelden. De afgelopen jaren is er al voor 45 hectare aan vergunningen voor zonnevelden verleend. Hoeveel zonnevelden er al zijn gerealiseerd lees je verderop.

In 2021 heeft er een selectie plaatsgevonden voor de overige 55 ha aan nieuwe zonnevelden. Organisaties mochten plannen inleveren voor nieuwe zonnevelden. Dit leverde tien plannen op. De gemeente heeft de plannen beoordeeld en de drie beste plannen geselecteerd. Dit zijn de zonnevelden ‘De Heul’, ‘De Knoest’ en ‘Oosterlaak’. Voor deze drie plannen is de vergunning inmiddels verleend.

Download beleidskader zonnevelden (pdf, 2 MB)

Gerealiseerde zonnevelden

In de gemeente Houten zijn er al twee zonnevelden gebouwd en in werking. Dit zijn zonneveld ’t Groenedijkje en Zonneveld Oostrumsdijkje in ’t Goy. Het zonneveld Schalkwijksestroom in Schalwijk is in aanbouw. Bekijk de kaart voor de gerealiseerde zonnevelden. In onderstaande tabel zijn alle zonnevelden weergegeven.

Bekijk hier de kaart met zonnevelden
Zonneveld Adres Omvang/ productie Status Informatie
Oostrumsdijkje Oostromsdijkje in ’t Goy 15 hectare / 15 Gwh Gebouwd Meer info
Groenedijkje ’ t Groenedijkje in ‘ t Goy 14 hectare / 14 GWh Gebouwd Meer info
Van Dijk / Schalkwijkse-stroom Provincialeweg Schalkwijk 16 hectare/ 16 GWh Gebouwd Meer info
De Heul Provincialeweg/ Zuwedijk Schalkwijk 20 hectare / 15 Gwh Vergunning verleend Meer info
De Knoest Kanaaldijk Zuid Schalkwijk 20 hectare / 15 Gwh Vergunning verleend Meer info
Oosterlaak Tuurdijk ‘t Goy 14 hectare / 14 GWh Vergunning verleend Meer info

Zonneveld De Koest (6) en De Heul (4) worden ontwikkeld samen met Energie coöperaties Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland. Deze organisaties zijn ook voor een deel eigenaar van de zonnevelden.  

Wethouder Paul van Ruitenbeek is verantwoordelijk voor het vervolg van het proces van de plannen. De initiatiefnemers van de zonnevelden moeten voor 31 december 2022 een vergunning aanvragen. Alle drie de zonnevelden hebben hier aan voldaan

Ingediende vergunningaanvragen

Op 5 april 2022 zijn er vergunningaanvragen voor zonneveld “De Heul” en zonneveld “De Knoest” ingediend.  Voor zonneveld De Knoest is op 2 september 2022 de vergunning verleend. Voor zonneveld De Heul is op 4 oktober 2022 de vergunning verleend. Beide zonnevelden zijn eind juni onherroepelijk geworden. De termijn om beroep in te dienen bij de Raad van State is inmiddels verlopen.

Zonneveld Oosterlaak

Zonneveld Oosterlaak heeft eind 2022 de vergunning ingediend bij de gemeente.
Het college van B&W heeft op 23 mei 2023 besloten het ontwerp besluit over de vergunningaanvraag van zonneveld Oosterlaak vast te stellen. Het Ronde Tafel Gesprek (RTG) heeft op 29 juni en 7 september plaatsgevonden. 

Op 28 september heeft de gemeenteraad besloten de Verklaring van geen bedenkingen af te geven (VVGB). De vergunning is begin februari 2024 onherroeplijk geworden.