Zonnevelden

Bedrijven en organisaties zijn door de gemeente gevraagd voorstellen te doen voor de aanleg van zonnevelden. Er zijn 10 voorstellen ingeleverd. Het college van B&W heeft besloten dat drie voorstellen een vergunning voor de aanleg mogen aanvragen.

In Houten is ruimte voor 55 ha nieuwe zonnevelden. Organisaties mochten plannen inleveren voor nieuwe zonnevelden. Dit leverde tien plannen op. De gemeente heeft de plannen beoordeeld. De drie beste plannen mogen een volgende stap zetten. Dit zijn de zonnevelden ‘De Heul’. ‘De Knoest’ en ‘Oosterlaak’. Zij mogen een vergunning aanvragen. De indieners moeten voor de aanvraag van de vergunning hier en daar nog wel wat aan de plannen verbeteren.

Eén plan in de ijskast

Het plan ‘de Wilgengriend’ mag een vergunning aanvragen als het plan ‘De Knoest’ geen vergunning krijgt. Beide zonneparken liggen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar is maar plek voor één zonneveld. De andere plannen scoorden te weinig punten.

Zonnevelden op water

Twee plannen gingen over zonnepanelen op het water. Dit soort zonnevelden passen niet binnen het beleid van de gemeente. Het college ziet wel kansen voor zonnepanelen op water in Laagraven. Daarvoor is een betere uitwerking nodig. Daarna wil het college er nog eens naar kijken.

Het vervolg

Wethouder Kees van Dalen is verantwoordelijk voor het vervolg van het proces naar uitvoering van de plannen. Daarvoor is een vergunning nodig. De vergunning verloopt net als andere vergunningen. Iedereen kan een reactie geven op de ontwerpvergunning. En er kan beroep worden aangetekend. We verwachten dat de zonnevelden er in 2025 liggen.

Download beleidskader zonnevelden (pdf, 2 MB) Ga naar Kansenkaart Zonnevelden Download de kaart met plannen (jpg, 660 KB)