Groenonderhoud

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken. Onder openbaar groen valt bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.