Groenonderhoud

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken. Onder openbaar groen valt bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

Bloemenweides

Op verschillende plekken in de gemeente zijn bloemenweides te vinden. Hier kunnen de insecten naar hartenlust voedsel zoeken en zich voortplanten. Heel belangrijk omdat het niet zo goed gaat met de insecten. Er zijn er steeds minder. Door de bloemenweides krijgen de insecten leefgebieden terug. Insecten zijn belangrijk voor de flora en fauna en bijvoorbeeld de fruitoogst.

Weten hoe de gemeente met deze bloemenweides omgaat? Bekijk dan het filmpje.

Gras onderhoud

Vanaf half maart start het maaien van de grasvelden. Het gras van de gazons mag een maximale hoogte bereiken van 10 cm. Na het maaien blijft het gras liggen.

Bent u nieuwsgierig hoe de Gemeente Houten het groene gras onderhoud? Bekijk dan het filmpje.

Hagen

Hagen worden aangeplant voor diverse doeleinden. Zo zijn er hagen voor verkeersgeleiding en afscherming van fiets- of voetpad van de rijbaan.  Bijvoorbeeld hagen bij een bocht van een weg of parkeerplaats. Dit om weerkaatsing van koplampen in huizen tegen te houden.  

Twee keer per jaar worden de hagen geknipt. In juni en september. De hagen worden tot op het oude hout geknipt. Hierdoor zien de hagen er na de knipbeurt wat kaal uit. De hagen zullen ook weer snel herstellen. Het terugknippen tot het oude hout is nodig om te voorkomen dat hagen steeds hoger en breder worden. Gemeentelijke hagen mogen maximaal 1,50 meter worden.   Wilt u een haag hoger hebben, dan kunt u deze adopteren. Kijk hier voor meer informatie.

Bermen

Een of Twee keer per jaar maait de gemeente Houten de bermen in Houten. In juni/juli en/of augustus/september. Van de meeste bermen word het gras gemaaid en geruimd. Zo krijgen bloemen meer kans. Het kan zijn dat het gemaaide gras soms wat langer blijft liggen. Dit doen we om de zaden de gelegenheid te geven om uit het maaisel te vallen

Er zijn ook stukken berm die één keer per jaar worden gemaaid zoals het talud langs de Rondweg. Op veel locaties blijft 30 % van het gras en de bloemen/kruiden staan, Dit is beter voor de soorten rijkdom van de bloemen. Maar ook voor overwinterende rupsen en eitjes van vlinders en andere insecten  De berm strook langs de Rondweg (naast asfalt) en bepaalde zichthoeken worden 4 keer per jaar gemaaid. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid.