Regenwater

Elk jaar valt zo'n 48 miljard liter hemelwater uit de Houtense Hemel in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Deze neerslag verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en putten in de riolen onder de straten. Bij heftige regenbuien blijft het water soms op straat staan. Bij zeer heftige piekbuien kan de riolering soms de grote hoeveelheid regenwater niet aan. Door klimaatsverandering zullen er steeds vaker piekbuien voorkomen en dit heeft invloed op het functioneren van de openbare ruimte en tuinen. Niet alle regenwater kan hierdoor afgevoerd worden.