Plein Het Rond

Plan van aanpak voor het versterken van de Vitaliteit van het centrum

Vitale Coalitie centrum Houten

Met een groep onder de naam de ‘Vitale Coalitie centrum Houten’ is gewerkt aan een plan van aanpak. Bureau The Alignment House heeft hierbij geholpen. De groep bestaat uit de Gemeente Houten, Bibliotheek Lek & IJssel, Aan de Slinger, van Houten&co, ZorgSpectrum, Altera, Woonin, Belangenvereniging Het Rond en College De Heemlanden. Het plan van aanpak heeft het doel om de vitaliteit van het centrum te versterken.

Plan van Aanpak

Dit plan is een praktisch actieplan voor de komende jaren. We willen samen bouwen aan een centrum dat klaar is voor de toekomst en vol energie zit. Het plan wordt ook gebruikt als idee voor hoe het centrum er in de toekomst uit moet zien. We zijn begonnen met wat de inwoners belangrijk vinden en wat de partijen in het centrum willen. Hoe snel we de plannen uitvoeren, hangt af van het geld dat we nog moeten werven.

Onderzoek

Om een goed plan te maken dat past bij wat de inwoners willen en wat past bij de identiteit van Houten, hebben we veel onderzoek gedaan. We hebben gekeken naar feiten en cijfers, maar ook naar wat mensen vinden en willen. Dit onderzoek is aanvullend geweest op alle al aanwezige plannen en eerder uitgevoerde onderzoeken. We hebben gekeken naar andere gemeenten die dezelfde soort plannen hebben gemaakt. En er is een uitgebreid participatietraject opgezet met inwoners van Houten.

Participatie

Er is bewust gekozen voor een uitgebreid participatietraject bij het maken van dit plan. We hebben op verschillende manieren en op verschillende momenten geluisterd naar inwoners van Houten. Er zijn gesprekken gevoerd op straat en zijn er diepte-interviews en klankbordsessies geweest. Ook hebben we veel aandacht besteed aan een platform, houtenpraatmee.nl. Hier konden mensen in vier verschillende fases hun ideeën delen en reageren op de plannen. Al deze informatie hebben we samen met de vitale coalitie-partijen verwerkt in het plan.

Uitvoering acties

Door dit plan te ondertekenen, laten de vitale coalitie-partijen weten dat ze het eens zijn met de acties die in het plan staan. De partijen gaan samen met de bewoners de acties nog verder uitwerken. Ze beloven apart en samen hun best te doen om de plannen op te pakken.