Gebouw de Grund

Herontwikkeling locatie De Grund

In 2022 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030  vast. Het Oude Dorp is een plek waar je graag bent om te ontspannen, te winkelen, elkaar te ontmoeten en te wonen. Op verschillende plaatsen in het Oude Dorp komt ook nieuwbouw. Zoals aan De Poort 77-81 waarvoor het sociaal-cultureel centrum De Grund plaats gaat maken.

De nieuwe woningen op de locatie van De Grund zijn in lijn met de Woonvisie 2021. Dat betekent dat er ook betaalbare woningen voor ouderen komen. Ook sluit de nieuwe inrichting van het terrein aan bij de mooie kwaliteiten van het naastgelegen Amaliapark. En helpt de gemeente de huidige gebruikers van De Grund - muziekvereniging Kunst Na Arbeid en Voedselbank Houten - bij het vinden van een nieuwe locatie. Dat zijn de richtlijnen die staan in de vastgestelde Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030.

Eerste stap: lijst van eisen en voorwaarden voor nieuwbouw

Een eerste stap bij het ontwikkelen van nieuwbouw is het opstellen van een startnotitie: een lijst met eisen en voorwaarden voor de nieuwbouw. Volgende onderwerpen komen in de startnotitie aan bod: woningtypen, stedenbouw, parkeren en verkeer, duurzaamheid, groen en financiën. In april 2024 legt het College de startnotitie voor aan de gemeenteraad om het document vast te stellen. Daarna start de aanbesteding voor een mogelijke ontwikkelaar.

Denk mee over de nieuwbouwplannen

Wat vind jij belangrijk bij de nieuwe bouwplannen van De Grund? Tot 15 december kun je op het participatieplatform van de gemeente Houtenpraatmee jouw ideeën doorgeven. Denk aan: het aantal woningen, de bouwhoogte, het aantal slaapkamers, de locatie op het terrein, groene inrichting, verkeer, parkeren. Voor het opstellen van de startnotitie houdt de gemeente rekening met alle ontvangen ideeën: van de inloopavond in november, het participatieplatform houtenpraatmee en de bewonersgroep Amaliapark.

De bewonersgroep gaf bij de vaststelling van de ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030 haar ideeën over de nieuwe ontwikkelingen van De Grund. De locatie van de nieuwbouw, de bouwhoogte, een passende architectuur bij het Oude Dorp en het handhaven van bomen werden genoemd.

Na de zomer van 2024 kunnen inwoners en geïnteresseerden samen met de bouwer de plannen uitwerken.

Planning

Dit is de planning* van Herontwikkeling locatie De Grund:

  • november-december 2023: ophalen wensen en ideeën
  • april 2024: vaststellen startnotitie in gemeenteraad
  • april-augustus 2024: aanbesteding bouwer/ontwikkelaar/collectief particulier opdrachtgeverschap
  • augustus-december 2024: meedenken over nieuwbouwplannen met ontwikkelaar
  • medio 2025: verlenen omgevingsvergunning/start bouw
  • eind 2026: opleveren bouw

*Dit is een algemene planning die mogelijk in het planproces kan wijzigen.

1