Realisatie woningen Pothuizerweg 4

De Pothuizerweg 4 is de voormalige veevoederfabriek in Schalkwijk. Voor de fabriek is er geen toekomst meer op deze locatie, dus is de locatie te koop aangeboden.

Vastgoedontwikkelaar De Bunte heeft de locatie gekocht. De Bunte wil de fabriek slopen en de locatie ontwikkelen tot een woonlocatie.

In overleg met omwonenden is gewerkt aan een plan voor 22 woningen. Het plan voorziet in een gevarieerd programma voor 22 grondgebonden woningen, bestaande uit 9 rijwoningen, 8 tweekappers en 5 vrijstaande woningen. Van de tweekappers worden 2 woningen als ‘comfortwoning’ ingericht met alle voorzieningen op de begane grond.  Het plan is verder uitgewerkt naar een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan. Ook het ontwerpwijzigingsplan is klaar om in procedure te gaan.

Op dinsdag 1 november heeft het college van B&W het ontwerp wijzigingsplan voor de Pothuizerweg vrij gegeven om ter inzage te gaan. Hiermee is de planologische procedure gestart. Vanaf woensdag 10 november 2022 kan eenieder zijn zienswijzen kenbaar maken bij het college van B&W. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd. Na deze periode neemt het college van B&W een definitief besluit om het plan vast te stellen.

Bekijk hier de stukken.