plaatje scenario B geschakelde plekken

Woningbouw Kerkzicht ’t Goy

In ’t Goy is vraag naar nieuwe woningen. Stichting Mooi ’t Goy en Gemeente Houten ontwikkelen daarom samen met bewoners een plan voor de bouw van ongeveer 50 woningen. Aan de Beusichemseweg is ruimte voor deze woningen. Inwoners van ’t Goy hebben de plek aangewezen in het masterplan. Als alles meezit kan zomer 2024 de bouw starten.

Woningen voor starters en senioren

In 2022 is onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen in ’t Goy. Er zijn vooral betaalbare koopwoningen voor starters nodig. Ook zijn er te weinig woningen voor senioren die aansluiten bij hun wensen en eisen. Tot 2030 zijn 20 tot 60 woningen nodig. Dan blijft ’t Goy levendig.

Tweede inloopavond woningbouw ’t Goy

Stichting Mooi ’t Goy heeft op dinsdag 31 januari 2023 de twee overgebleven plannen van Kerkzicht gepresenteerd. Tijdens de eerste bijeenkomst in november zijn veel opmerkingen gemaakt over de plannen. De ontwerpers hadden de twee plannen daarop aangepast. Download hier de presentatie. Tijdens de avond konden aanwezigen vragen stellen over de aangepaste plannen. Ook konden ze reageren op de plannen.

De gemeente en de provincie hebben de plannen ook bekeken. De ontwerpers Nick van Garderen en Jolanda van Looij maken nu een definitief ontwerp. Dat presenteren ze begin maart.

De gemeente neemt daarna het definitieve plan over. Uiteindelijk moet de gemeenteraad het plan Kerkzicht vaststellen.

De bouwlocatie ligt aan de Beusichemseweg tussen nummers 57 en 59. Dat is tegenover de kerk. De plek staat in Masterplan van Mooi ’t Goy en agenda van de toekomst (pdf, 5 MB). De provincie staat positief tegenover deze locatie.

Voordelen van bouw op deze plek:

 • ’t Goy krijgt een kern.
 • Goede bereikbaarheid.
 • Ligt niet in gebied waar gewassen worden bespoten.
 • Het is open terrein. Er zijn daardoor geen kosten voor het kopen en slopen van gebouwen.
 • Geeft mogelijkheden de snelheid te verlagen op de Beusichemseweg.

 • Woningbouw Kerkzicht 2022 (pdf, 26 MB): Ontwerpers Nick van Garderen en Jolanda Van Looij hebben vier mogelijke plannen uitgewerkt.
 • 24 november 2022: presentatie en bespreking van de vier plannen door Mooi ’t Goy tijdens een bewonersavond. 2 plannen zijn afgevallen.
 • Vervolg:
  • Bewonersavond: vaststellen voorkeursvariant.
  • Opstellen bestemmingsplan;
  • Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad;
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw;
  • Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwplan;
  • Start bouw na onherroepelijk worden van omgevingsvergunning;
 • Als alles meezit kan de bouw zomer 2024 starten.

Deze plek voor woningbouw staat in de Agenda voor de Toekomst (pdf, 5 MB) en het Masterplan ’t Goy die zijn gemaakt door bewoners en Stichting Mooi ’t Goy. Gemeente werk graag mee aan dit woningbouwplan. Stichting Mooi ’t Goy en gemeente hebben een projectgroep gevormd die werkt aan de planontwikkeling. 

Mooi ’t Goy heeft twee ontwerpers (Nick van Garderen en Jolanda van Looij) gevraagd de eerste plannen te maken. Ze hebben gesproken met de belangrijkste verenigingen en organisaties in ’t Goy en de bewoners die dicht bij het plangebied wonen. Deze eerste plannen zijn in de projectgroep en tijdens een inloopavond met het besproken.

Bord 't Goy

Informatie

Neem contact op met:

Pim de Moed of Marianne van Ammers
via gemeentehuis@houten.nl of 030 - 639 26 11.

Meer informatie over en van Stichting Mooi ’t Goy vindt u op de website.

website Mooi 't Goy