plaatje scenario B geschakelde plekken

Woningbouw Kerkzicht ’t Goy

In ’t Goy is vraag naar nieuwe woningen. Stichting Mooi ’t Goy en gemeente Houten ontwikkelen daarom samen met bewoners een plan voor de bouw van ongeveer 50 woningen. Aan de Beusichemseweg is ruimte voor deze woningen. Inwoners van ’t Goy hebben de plek aangewezen in het masterplan. Als alles meezit kan zomer 2024 de bouw starten.

Het college van B&W stemt in met het plan Kerkzicht.

Op 21 november 2023 heeft het college van B&W ingestemd met het plan kerkzicht zoals dat door bewonersvereniging Mooi’t Goy, in samenwerking met gemeente en provincie is opgesteld en aangeboden aan wethouder Wouter van den berg. Met een raadinformatiebrief (pdf, 111 KB) is de gemeenteraad is geïnformeerd over dit besluit.  

De grondeigenaar ervoor gekozen een grondverkoopcontract te sluiten met een projectontwikkelaar( De Bunte uit Ede) .  Dit betekent dat de gemeente en de Ontwikkelaar eerst een anterieure overeenkomst gaan sluiten om zeker te stellen dat het plan en het woonprogramma gerealiseerd worden zoals in het college besluit is vastgelegd. Deze overeenkomst moet in de komend maanden opgesteld en gesloten worden.

Woningen voor starters en senioren

In 2022 is onderzoek gedaan naar de vraag naar woningen in ’t Goy. Er zijn vooral betaalbare koopwoningen voor starters nodig. Ook zijn er te weinig woningen voor senioren die aansluiten bij hun wensen en eisen. Tot 2030 zijn 20 tot 60 woningen nodig. Dan blijft ’t Goy levendig.

Definitief masterplan in ontvangst genomen

Mooi ’t Goy heeft op 6 april 2023 na afloop van de bewonersavond het definitieve masterplan (pdf, 24 MB) van ontwerpers Nick van Garderen en Jolanda van Looij in ontvangst genomen.

Het plan is in overleg met Mooi ’t Goy, de gemeente en de provincie samengesteld.

In het collegeprogramma staat al dat Kerkzicht gerealiseerd zou moeten worden. De voorbereidende onderzoeken zijn al gestart.

Op 9 mei 2023 geeft Mooi ’t Goy het plan formeel aan de gemeente en wethouder Buitengebied Wouter van den Berg aangeboden met het verzoek het plan te realiseren.

Mooi ’t Goy biedt plan Kerkzicht aan B&W aan

‘Van, met en voor het dorp’

Jeannette Zomer en Hans Miltenburg van bewonersorganisatie Mooi ’t Goy hebben dinsdag 9 mei het ontwerp voor de bouw van 50 woningen in ’t Goy aan het Houtense college van B&W aangeboden. Wethouder Wouter van den Berg (ruimtelijke ontwikkeling buitengebied en kleine kernen) nam Plan Kerkzicht in ontvangst: ‘Ik ben blij met dit initiatief’, aldus de wethouder. ‘Op deze manier komen we tot haalbare plannen die goed aansluiten op provinciaal en gemeentelijk beleid. Wat mij betreft een goed voorbeeld – en een mooi voorbeeld ook voor anderen.’

De bouwlocatie ligt aan de Beusichemseweg tussen nummers 57 en 59. Dat is tegenover de kerk. De plek staat in Masterplan van Mooi ’t Goy en agenda van de toekomst (pdf, 5 MB). De provincie staat positief tegenover deze locatie.

Voordelen van bouw op deze plek:

 • ’t Goy krijgt een kern.
 • Goede bereikbaarheid.
 • Ligt niet in gebied waar gewassen worden bespoten.
 • Het is open terrein. Er zijn daardoor geen kosten voor het kopen en slopen van gebouwen.
 • Geeft mogelijkheden de snelheid te verlagen op de Beusichemseweg.

 • Woningbouw Kerkzicht 2022 (pdf, 26 MB): ontwerpers Nick van Garderen en Jolanda van Looij hebben vier mogelijke plannen uitgewerkt.
 • 24 november 2022: presentatie en bespreking van de vier plannen door Mooi ’t Goy tijdens een bewonersavond. 2 plannen zijn afgevallen.
 • Vervolg:
  • Bewonersavond: vaststellen voorkeursvariant.
  • Opstellen bestemmingsplan;
  • Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad;
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw;
  • Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwplan;
  • Start bouw na onherroepelijk worden van omgevingsvergunning;
 • Als alles meezit kan de bouw zomer 2024 starten.

Deze plek voor woningbouw staat in de Agenda voor de Toekomst (pdf, 5 MB) en het Masterplan ’t Goy die zijn gemaakt door bewoners en Stichting Mooi ’t Goy. Gemeente Houten werkt graag mee aan dit woningbouwplan. Stichting Mooi ’t Goy en gemeente hebben een projectgroep gevormd die werkt aan de planontwikkeling. 

Mooi ’t Goy heeft twee ontwerpers (Nick van Garderen en Jolanda van Looij) gevraagd de eerste plannen te maken. Ze hebben gesproken met de belangrijkste verenigingen en organisaties in ’t Goy en de bewoners die dicht bij het plangebied wonen. Deze eerste plannen zijn in de projectgroep en tijdens een inloopavond besproken.

Bord 't Goy

Informatie

Neem contact op met:

Pim de Moed of Salihe Seyman
via gemeentehuis@houten.nl of 030 - 639 26 11.

Meer informatie over en van Stichting Mooi ’t Goy vindt u op de website.

website Mooi 't Goy