plaatje scenario B geschakelde plekken

Woningbouw Kerkzicht ’t Goy

In ’t Goy is vraag naar nieuwe woningen. Stichting Mooi ’t Goy, gemeente Houten en de provincie ontwikkelden samen met inwoners een plan voor de bouw van ongeveer 50 woningen aan de Beusichemseweg. Dit masterplan (pdf, 8 MB) stelde het college van B&W in 2023 vast. Het verkavelingsplan en het ontwerp van de openbare ruimte is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De reacties van omwonenden van de Beusichemseweg verwerken we in dit ontwerp. Daarna kan de ontwikkelaar/bouwer het ontwerp verder uitwerken tot een gedetailleerd uitvoeringsontwerp. Als alles meezit kan zomer 2024 de bouw starten.

Vastgesteld masterplan Kerkzicht

Op 21 november 2023 stemde het college van B&W in met het plan kerkzicht zoals dat door bewonersvereniging Mooi’t Goy, in samenwerking met gemeente en provincie werd opgesteld. De Beusichemseweg werd door inwoners van ’t Goy als locatie voor nieuwbouw aangewezen in het plan. Met een raadinformatiebrief werd de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit.  

De grondeigenaar besloot om een grondverkoopcontract af te sluiten met de projectontwikkelaar De Bunte uit Ede. De gemeente en de ontwikkelaar gaan eerst een anterieure overeenkomst afsluiten zodat het plan en het woonprogramma gerealiseerd wordt zoals in het collegebesluit is vastgelegd. Deze overeenkomst wordt de komend maanden opgesteld en afgesloten.

 • Woningbouw Kerkzicht 2022 (pdf, 26 MB): ontwerpers Nick van Garderen en Jolanda van Looij werkten vier mogelijke plannen uit.
 • 24 november 2022: presentatie en bespreking van de vier plannen door Mooi ’t Goy tijdens een bewonersavond. 2 plannen vielen af.
 • Vervolg:
  • Bewonersavond: vaststellen voorkeursvariant.
  • Opstellen bestemmingsplan;
  • Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad;
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw;
  • Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwplan;
  • Start bouw na onherroepelijk worden van omgevingsvergunning;
 • Als alles meezit kan de bouw zomer 2024 starten.

Deze plek voor woningbouw staat in de Agenda voor de Toekomst (pdf, 5 MB) en het Masterplan ’t Goy  die door bewoners en Stichting Mooi ’t Goy werd opgesteld. Gemeente Houten werkt graag mee aan dit woningbouwplan. Stichting Mooi ’t Goy en gemeente vormden een projectgroep die werkt aan de planontwikkeling. 

Mooi ’t Goy vroeg twee ontwerpers (Nick van Garderen en Jolanda van Looij) om de eerste plannen te maken. Ze spraken met de belangrijkste verenigingen en organisaties in ’t Goy en de bewoners die dicht bij het plangebied wonen. Deze eerste plannen werden in de projectgroep en tijdens een inloopavond besproken.

Bord 't Goy

Informatie

Neem contact op met:

Pim de Moed of Salihe Seyman
via gemeentehuis@houten.nl of 030 - 639 26 11.

Meer informatie over en van Stichting Mooi ’t Goy vindt u op de website.

website Mooi 't Goy