Route 2

U doorloopt route 2 als u een initiatief heeft met matige impact op de omgeving. Bij route 2 werkt u een participatieaanpak uit. Om u hierbij te helpen hebben we een eenvoudig stappenplan gemaakt. Het is belangrijk dat u belanghebbenden informeert over uw initiatief. Waar mogelijk biedt u de ruimte aan de belanghebbenden om mee te denken of mee te praten over uw initiatief. U weegt vervolgens goed af wat er is opgehaald en hoe u dit laat terugkomen in het initiatief. De participatie met de omgeving legt u vast in het participatielogboek.

Voor route 2 heeft de gemeente verschillende instrumenten ontwikkeld. Deze kunnen u helpen bij het betrekken van de belanghebbenden bij uw initiatief. De instrumenten voor route 2 vindt u hieronder. Daarnaast kunt u contact opnemen met een adviseur van de gemeente voor vragen, advies en feedback op uw participatieaanpak.