Evenementen

Omgevingsinitiatief

Veel inwoners en organisaties en ook de gemeente zelf, maken plannen die invloed hebben op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een verbouwing, het plaatsen van zonnepanelen of het starten van een kapsalon aan huis. Maar ook aan het inrichten van een speeltuin, en ontwikkelen van appartementencomplex. Plannen die iets veranderen in de omgeving heten omgevingsinitiatieven.

Soms roepen omgevingsinitiatieven bij anderen vragen of zorgen op. Of wakkeren bij hen juist nieuwe ideeën en creativiteit aan. Dus bent u van plan een omgevingsinitiatief op te zetten? Ga dan op tijd en goed in gesprek met buren en andere mensen en organisaties die de gevolgen merken. Het betrekken van belanghebbenden noemen we participatie.

De meeste mensen zetten niet vaak een omgevingsinitiatief op en hebben dan ook weinig ervaring met het organiseren van participatie. De gemeente helpt u als initiatiefnemer daarom graag op weg met de Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie (pdf, 2 MB). Hierin leest u waarom, waarover, wanneer en hoe u buren en andere belanghebbenden het beste bij uw plannen kunt betrekken.

Download de Leidraad (pdf, 2 MB)

De Leidraad verwijst ook naar allerlei hulpmiddelen die u ondersteunen bij uw participatieaanpak. Die hulpmiddelen vindt u hieronder.

Is uw omgevingsinitiatief klein of groot? Veroorzaakt het weinig of veel hinder voor de omwonenden? Krijgt het weinig of veel aandacht in de maatschappij? Antwoorden op deze vragen geeft u zicht op de invloed van uw initiatief op de omgeving. De mate van invloed noemen we impact. Een kleine verbouwing van een huis heeft minder impact dan de bouw van een groot  appartementencomplex. U kunt de impact van uw initiatief bepalen met de Impactmeter. Deze geeft een score die bepaalt welke participatie-aanpak u het beste kunt kiezen.

printversie Impactmeter (pdf, 269 KB)

In Houten werken we met drie verschillende participatie-aanpakken. Participatieroutes noemen we die. Participatieroute 1 is voor initiatieven met weinig impact. Deze route vraagt om een eenvoudige aanpak. Participatieroute 2 en 3 zijn voor initiatieven met matig tot veel impact. Deze vragen elk om een ander aanpak. Hieronder leest u meer over de verschillende routes. Ook vindt u hier wat de gemeente u aanbiedt om de participatie goed te organiseren. Per route vindt u een stappenplan,  een participatielogboek en een aantal inspirerende voorbeelden.  Ook is er een instrument waarmee in kaart kunt brengen wie u wilt betrekken. En een handig overzicht van ruim 100 manieren waarop u met de belanghebbenden in gesprek kunt gaan.