Interview Wethouder Rosa Molenaar

De overheid wil dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In de komende twintig jaar neemt het aantal zestigers, zeventigers en tachtig plussers sterk toe in Houten. Hoe kunt u als senior nu en straks fijn wonen? Het is belangrijk daar over na te denken. Om u daarmee te helpen, start de gemeente Houten het project Comfortabel Wonen.

De Houtense wethouder Rosa Molenaar is in augustus verhuisd. “Tijdens zo’n verhuizing wordt je je weer bewust van hoeveel werk dat eigenlijk is. Je stelt jezelf dan bijna automatisch de vraag, ‘wil ik nóg een keer verhuizen?’ Mijn conclusie was dat ik maximaal nog 1 keer wil verhuizen en dat ik voor mijn 70ste wil wonen in het huis waar ik oud kan worden.”

Huis om oud te worden

Denkt Rosa Molenaar als 61-jarige zelf na over hoe dat ‘huis om oud te worden’ eruit moet zien? “Natuurlijk”, zegt ze, “in onze familie is het familiehuis gebruikelijk. Mijn vader en moeder woonden lang bij mijn oma. Mijn dochter woont nu bij mij, in Tull en ’t Waal terwijl ze online in Amerika werkt. Twee van mijn zussen zijn veel bij mijn vader (96) om voor hem te zorgen. Als ik zeventig of tachtig ben, ga ik het liefst gezellig met al mijn zussen in één huis wonen.”

Bewustwording

Het project Comfortabel Wonen draait vooral om bewustwording. Molenaar: “We willen senioren vooral bewust maken van hun woonwens. Het is beter nu al na te denken over wat je straks wilt. Er zijn in Houten veel ‘empty nesters’, mensen van wie de kinderen uit huis zijn maar die nog wel in hun gezinshuis wonen. Wil je daar blijven wonen? Wil je straks dat grote huis nog schoonhouden?”

Gezamenlijk wonen voor senioren

Maar zijn er wel huizen voor senioren? Rosa Molenaar: “Inderdaad een belangrijke en urgente kwestie. We gaan zeker bouwen voor senioren. Seniorenhofjes bijvoorbeeld, die gaan er deze collegeperiode komen. Senioren die daar naar toe verhuizen, laten een eengezinswoning achter. Op die manier komt er een huis vrij voor een gezin. Dan krijg je doorstroming op de woningmarkt. Nu zit alles potdicht.”

Levensloopbestendig

Molenaar: “Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor senioren en starters. Daarom willen we dat veel van de 4.750 woningen die we in Houten gaan bouwen, levensloopbestendig  en betaalbaar worden. Levensloopbestendig is een gelijkvloerse woning waar je kunt blijven wonen als je minder mobiel wordt.” Die 4.750 woningen zullen de komende 20 jaar gebouwd gaan worden in Houten.

Woningsplitsen

Dit college gaat meer doen dan bouwen. Molenaar wil ook inzetten op maatregelen als woningsplitsing. “Een groot huis kan je splitsen in twee huizen. Dat kan met de huidige huizenprijzen financieel echt heel aantrekkelijk zijn voor eigenaar-bewoners. Bovendien kan je dan in één moeite door je woning verduurzamen.” Het college gaat eigenaar-bewoners die dat willen, ondersteunen.