Hoe nu verder met het Burgerberaad?

Het Burgerberaad met ruim 100 zomaar gekozen inwoners uit Houten nam 11 adviezen aan waarmee Houten in 2040 voor 85% energieneutraal kan worden. 25 personen van het beraad werkten de adviezen uit tot voorstellen met een stappenplan (routekaart energie 2040). Op 5 maart 2024 rondde het burgerberaad haar opdracht af en stemde voor dit plan met 10 voorstellen en de routekaart energie 2040.

Fase 3: besluitvorming door gemeenteraad

Op 18 juni 2024 nam de gemeenteraad een definitief besluit. Alle voorstellen van de Burgerberaad werden aangenomen. Voorstel 10 monitoring werd in aangepaste vorm ook aangenomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen om te onderzoeken of er bij bedrijven nog energie te besparen is. Bij het bedenken van extra voorstellen gaat de gemeente dit samen doen met mensen uit het Burgerberaad.

Nieuw energieplan 2040

Routekaart Energieneutraal 2040 gaat de gemeente gebruiken om een nieuw energieplan op te stellen. Daarin staan de acties en regels waarmee gemeente Houten in 2040 energieneutraal is. De aangenomen voorstellen van het Burgerberaad en extra adviezen van de gemeenteraad worden hierin opgenomen. De bedoeling is dat in 2025 er een nieuw Energieplan is vastgesteld met daarmee acties en doelen waar we tot 2030 aan gaan werken. In dit proces betrekken we jongeren en lokale initiatieven.