Burgerberaad Energie 2040

Gemeente Houten wil in 2040 net zoveel energie duurzaam opwekken als Houten gebruikt. Hoe krijgt de gemeente dit voor elkaar? Deze opdracht gaf de gemeenteraad aan het Burgerberaad Energie 2040 dat bestond uit ruim honderd zomaar gekozen Houtense inwoners . Zij kwamen in het najaar van 2023 drie zaterdagen bijeen om adviezen op te stellen over de energietransitie, specifiek over: energie besparen, energie opwekken, verwarmen en koken zonder aardgas.

Het burgerberaad nam 11 adviezen aan waarmee Houten in 2040 voor 85% energieneutraal kan worden. 25 personen van het beraad werkten de adviezen uit tot 10 voorstellen met een stappenplan (routekaart energie 2040). Op 5 maart 2024 rondde het burgerberaad haar opdracht af en stemde voor dit plan met 10 voorstellen en de routekaart energie 2040.

Voorstellen Burgerberaad

Het aangenomen stappenplan omvat 10 voorstellen en een routekaart energie 2040. Als het volledige plan wordt uitgevoerd, wordt Houten in 2040 voor 85% energieneutraal.

In de afbeelding onderin zie je wat de 10 voorstellen zijn. Het verslag met toelichting over de voorstellen en de routekaart vind je hier.

Besluitvorming door gemeenteraad

Op 18 juni 2024 nam de gemeenteraad een definitief besluit. Alle voorstellen van de Burgerberaad werden aangenomen. Voorstel 10 monitoring werd in aangepaste vorm ook aangenomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen om te onderzoeken of er bij bedrijven nog energie te besparen is. Bij het bedenken van extra voorstellen gaat de gemeente dit samen doen met mensen uit het Burgerberaad.

Nieuw energieplan 2040

De aangenomen voorstellen van het Burgerberaad en extra adviezen van de gemeenteraad worden opgenomen in het nieuwe Energieplan dat  in 2025 wordt vastgesteld. Hierin komen acties en doelen te staan waar we tot 2030 aan gaan werken. Tijdens het opstellen van het energieplan betrekken we jongeren en lokale initiatieven.

Besproken thema's