Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over Burgerberaad Energie 2040. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons dan: duurzaam@houten.nl. 

De gemeente had via een loting uit alle inwoners 7.500 mensen van 18 jaar en ouder getrokken. Zij ontvingen een persoonlijke uitnodiging.

Een burgerberaad is een overleg van ingelote bewoners die samen voorstellen doen over een maatschappelijke vraag.

7.500 inwoners uit Tull en ’t Waal, ’t Goy, Schalkwijk en Houten ontvingen een persoonlijke uitnodiging. Zij konden zich aanmelden voor Burgerberaad Energie 2040. Uit alle aanmeldingen lootte een bureau 150 mensen. Bij die loting keek het bureau naar dingen zoals het geslacht, leeftijd en de plek waar je woont. Het burgerberaad bestond daardoor uit dezelfde mensen als in de gemeente Houten wonen.

Nee. Uit alle aanmeldingen lootte een bureau 150 mensen. Zij deden mee. Zij vormden samen Burgerberaad Energie 2040.

Mariken van Meer was de dagvoorzitter van het burgerberaad. Zij begeleidde de centrale activiteiten. De gesprekken gingen door in kleine groepen. Elke groep had een eigen gespreksbegeleider. Die zorgde dat iedereen aan het woord kwam en het gesprek goed liep.

Fase 1

Dag 1

Burgerberaad Energie 2040 startte op zaterdag 16 september 2023 bij de Expo in Houten. Deelnemers maakten op de eerste dag uitgebreid kennis met elkaar. Het burgerberaad bekeek de vraag waarover het gaat adviseren. Ook besliste het welke experts het burgerberaad uitnodigde voor de tweede dag.

Dag 2

De tweede dag was zaterdag 30 september 2023 op locatie in het Theater aan de Slinger in Houten. Experts presenteerden kennis over onderwerpen die belangrijk kunnen zijn om Houten in 2040 energieneutraal te maken. In de middag bedachten de deelnemers van het burgerberaad eerste ideeën voor adviezen voor de gemeenteraad.

Dag 3

De derde dag was zaterdag 28 oktober 2023 bij Arval in Houten. Op deze dag werkte het burgerberaad aan de definitieve adviezen. Dat deden ze in gesprekken in groepen en in stremrondes. Aan het eind van de dag waren de adviezen klaar. Tijdens de dag koos het burgerberaad 20-25 mensen die doorgingen in fase 2.

Fase 2

In fase 2 gingen 20-25 deelnemers van het burgerberaad de adviezen uitwerken. Dat deden ze samen met medewerkers van de gemeente. De deelnemers van het burgerberaad bepaalden de richting. De medewerkers leverden de kennis.

De deelnemers en medewerkers kwamen een paar avonden bij elkaar. Tussen de avonden werkten de medewerkers van de gemeente de ideeën uit en zetten ze op papier. Dit plan heet Routekaart Energie 2040.

Fase 2 sloot af met een avond voor alle deelnemers van het burgerberaad. Zij stemden dan over Routekaart Energie 2040. Aan het eind van de avond kreeg het college van B&W en de gemeenteraad het plan.

Fase 3

De gemeenteraad besprak de Routekaart Energie 2040. Routekaart Energie 2040 gaat de gemeente gebruiken voor haar energieplannen. Midden 2024 moet de gemeenteraad de Routekaart hebben vastgesteld.

De energietransitie is de overstap van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie. Fossiele energie komt uit steenkool, aardolie en aardgas. Duurzame energie is zonne- en windenergie, maar ook warmte uit water en de lucht. Bij die overstap zijn allerlei vragen belangrijk. Hoe blijft energie voor iedereen betaalbaar? Hoe zorg je voor een goed geïsoleerd huis? Wat moeten we wel en niet doen en wanneer? Dit zijn een paar voorbeelden van die vragen.

Nee, je had geen voorkennis nodig. Je praatte mee als inwoner van Houten. Op de tweede dag kwamen er experts langs. Die kon je alles vragen wat je wilde weten om mee te praten en denken.

Je vindt op www.houten.nl/burgerberaad meer informatie over de energietransitie.

De adviezen van Burgerberaad Energie 2040 gaan naar het College van Burgemeester en Wethouders. Het college adviseert de gemeenteraad over de haalbaarheid en de aansluiting bij de gemeentelijke plannen. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad.

De deelname aan Burgerberaad Energie 2040 bestaat uit drie dagen. Als je alle drie dagen hebt meegedaan, kreeg je € 150.

Vanaf 18 jaar heb je stemrecht. Daarom besloot de gemeente dat deelnemers 18 jaar of ouder moesten zijn. De gemeente nodigde 1.000 jongeren van 14 t/m 17 jaar uit voor gesprekken over energie in de toekomst. 25 jongeren deden mee aan de gesprekken. Het burgerberaad kreeg de resultaten van die gesprekken.