Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen en antwoord over Burgerberaad Energie 2040. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan: duurzaam@houten.nl. 

De gemeente heeft via een loting uit alle inwoners 7.500 mensen van 18 jaar en ouder getrokken. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Een burgerberaad is een overleg van ingelote bewoners die samen voorstellen doen over een maatschappelijke vraag.

7.500 inwoners uit Tull en ’t Waal, ’t Goy, Schalkwijk en Houten hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen. Zij konden zich aanmelden voor Burgerberaad Energie 2040. Uit alle aanmeldingen heeft een bureau 150 mensen geloot. Bij die loting heeft het bureau gekeken naar dingen zoals het geslacht, leeftijd en de plek waar je woont. Het burgerberaad bestaat daardoor uit dezelfde mensen als in de gemeente Houten wonen.

Nee. Uit alle aanmeldingen heeft een bureau 150 mensen geloot. Zij mogen meedoen. Zij vormen samen Burgerberaad Energie 2040.

Mariken van Meer is de dagvoorzitter van het burgerberaad. Zij begeleidt de centrale activiteiten. De gesprekken vinden in kleine groepen plaats. Elke groep heeft een eigen gespreksbegeleider. Die zorgt dat iedereen aan het woord komt en het gesprek goed gaat.

Fase 1

Dag 1

Burgerberaad Energie 2040 start op start op zaterdag 16 september 2023 bij de Expo in Houten. Deelnemers maken op de eerste dag uitgebreid kennis met elkaar. Het burgerberaad bekijkt de vraag waarover het gaat adviseren. Ook beslist het welke experts het burgerberaad uitnodigt voor de tweede dag.

Dag 2

De tweede dag is zaterdag 30 september op locatie in het Theater aan de Slinger in Houten. Experts presenteren kennis over onderwerpen die belangrijk kunnen zijn om Houten in 2040 energieneutraal te maken. In de middag bedenken de deelnemers van het burgerberaad eerste ideeën voor adviezen voor de gemeenteraad.

Dag 3

De derde dag is zaterdag 28 oktober bij Arval in Houten. Op deze dag werkt het burgerberaad aan de definitieve adviezen. Dat doen ze in gesprekken in groepen en in stremrondes. Aan het eind van de dag zijn de adviezen klaar. Tijdens de dag kiest het burgerberaad 20-25 mensen die doorgaan in fase 2.

Fase 2

In fase 2 gaan 20-25 deelnemers van het burgerberaad de adviezen uitwerken. Dat doen ze samen met medewerkers van de gemeente. De deelnemers van het burgerberaad bepalen de richting. De medewerkers leveren de kennis.

De deelnemers en medewerkers komen een paar avonden bij elkaar. Tussen de avonden werken de medewerkers van de gemeente de ideeën uit en zetten ze op papier. Dit plan heet Routekaart Energie 2040.

Fase 2 sluit af met een avond voor alle deelnemers van het burgerberaad. Zij stemmen dan over Routekaart Energie 2040. Aan het eind van de avond krijgen het college van B&W en de gemeenteraad het plan.

Fase 3

De gemeenteraad bespreekt de Routekaart Energie 2040. Routekaart Energie 2040 gaat de gemeente gebruiken voor haar energieplannen. Begin 2024 moet de gemeenteraad de Routekaart hebben vastgesteld.

De energietransitie is de overstap van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie. Fossiele energie komt uit steenkool, aardolie en aardgas. Duurzame energie is zonne- en windenergie, maar ook warmte uit water en de lucht. Bij die overstap zijn allerlei vragen belangrijk. Hoe blijft energie voor iedereen betaalbaar? Hoe zorg je voor een goed geïsoleerd huis? Wat moeten we wel en niet doen en wanneer? Dit zijn een paar voorbeelden van die vragen.

Nee, je hebt geen voorkennis nodig. Je praat mee als inwoner van Houten. Op de tweede dag komen er experts langs. Die kun je alles vragen wat je wil weten om mee te praten en denken.

Je vindt op www.houten.nl/burgerberaad meer informatie over de energietransitie.

De adviezen van Burgerberaad Energie 2040 gaan naar het College van Burgemeester en Wethouders. Het college adviseert de gemeenteraad over de haalbaarheid en de aansluiting bij de gemeentelijke plannen. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad.

De deelname aan Burgerberaad Energie 2040 bestaat uit drie dagen. Als je alle drie dagen meedoet, krijg je € 150.

Vanaf 18 jaar heb je stemrecht. Daarom heeft de gemeente beslist dat deelnemers 18 jaar of ouder moeten zijn. De gemeente heeft 1.000 jongeren van 14 t/m 17 jaar uitgenodigd voor gesprekken over energie in de toekomst. 25 jongeren hebben meegedaan aan de gesprekken. Het burgerberaad krijgt de resultaten van die gesprekken. 

1